Iba organizovaní zamestnanci majú dostatočnú silu presadiť svoje požiadavky a nároky. Že sú odbory prvou obrannou líniou pracujúcich ľudí, vedel pred 20 rokmi aj odborový predák Pavol Húšťava, keď spolu s 59 kolegami, z vtedajších vyše asi 1300 zamestnancov vo firme, založil základnú organizáciu nášho členského Integrovaného odborového zväzu. Vo firme obuvníckeho priemyslu Ecco Slovakia. Martinský závod je jedným z dvoch výrobných závodov v Európe a v rámci spoločnosti patrí k lídrom v inováciách a v robotizácii.

Dnes tvorí odborovú organizáciu viac ako 50-percent všetkých zamestnancov. Preto sme radi prijali pozvanie prísť medzi nich a dozvedieť sa tak viac o ich pracovnom i odborárskom živote. Diskutovali sme o potrebe zefektívnenia fungovania odborových organizácií, o význame kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni i o chystaných legislatívnych zmenách v prospech zamestnancov z európskej úrovne.

Zároveň sme mali aj možnosť vidieť, síce z veľkej časti automatizovaný, ale stále fyzicky náročný proces výroby obuvi priamo na rannej zmene.

Tento týždeň miestni odborári pokračujú v kolektívnom vyjednávaní o kolektívnej zmluve pre budúci kalendárny rok. Prvoradý je rast miezd, ktorý aspoň sčasti stlmí dopady inflácie, ale vyjednávať sa budú aj iné zložky mzdy, či benefity a bonusy.

Martinský závod vytvára príležitosti pre zamestnávanie mužov a žien ako protiklad k strojárskemu priemyslu, ktorý je charakteristický pre tento región. Preto sa prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a viceprezident František Gajdoš na stretnutí s generálnym riaditeľom závodu Petrom Royskym rozprávali nielen o ekonomickej situácii závodu, ale aj o tom, že zamestnanci sú pre zamestnávateľa dôležití, pretože prinášajú hodnotu, odbornosť a možnosti rastu a inovácie do spoločnosti, čím pomáhajú spoločnosti udržať konkurenčnú pozíciu na trhu.

V Martine zamestnanci vedia, že čím viac je členov odborov, tým majú väčšiu silu a môžu dosiahnuť väčší úspech, výsledkom čoho je kvalitnejší život zamestnancov a ich rodín.

Odborári základnej organizácie IOZ majú vo svojej práci našu plnú podporu!

Jedna myšlienka na článok “Byť členom odborov sa oplatí!”
  1. Našim najdôležitejším cieľom ja chrániť práva a právne záujmy rodiny zamestnancov, prispievať k dôstojným podmienkam práce a zabezpečiť vhodné prostredie pre sebarealizáciu a výchovu detí. Rodina, práca a výchova deti sú naša budúcnosť.Zamestnávateľ musí pochopiť, že bez podpory týchto atribútov nemôže očakávať „lepšie výsledky“ a rozvoj svojho podnikania. Preto home office, podnikové škôlky a vzdelávanie zamestnancov je potrebné zaviesť v dostatočnej miere všade tam, kde je to potrebné a možné.
    A kde nie je, podporiť čo najviac iné prorodinné opatrenia. Úloha žien je dôležitá, ale najdôležitejšia úloha modernej ženy je materstvo a výchova detí. Zamestnaným ženám je potrebné vytvoriť čo najlepšie časové a priestorové podmienky, aby bez stresu chodili do práce, pre deti do škôlky či školy.Investícia do detí a prorodinnej politiky prinesie obojstrannú spokojnosť-zamestnancom a aj zamestnávateľovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *