Konfederácia odborových zväzov zorganizovala konferenciu, na ktorú pozvala odbornú verejnosť, expertov, odborárov i predstaviteľov akademickej obce. S príhovorom osobne vystúpila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a Slavka Eley, vedúca Odboru riadenia a koordinácie European Labour Authority. Prostredníctvom videa sa hosťom prihovorila generálna tajomníčka Europskej odborovej konfederácie Esther Lynch a predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oliver Röpke.

Výstižný názov a nosná téma odbornej konferencie KOZ SR – Budúcnosť práce v 21. storočí, má aktuálny, aj akútny charakter. Trh práce sa v posledných rokoch vyvíja tak rýchlo, že aj naša reakcia by mala byť adekvátne promptná. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová spresnila, že „aktuálne technologické trendy spočívajúce najmä v stále vyššej miere automatizácie, robotizácie, digitalizácie, umelej inteligencie, ale aj v zmene klímy či demografickom vývoji, stavajú svet práce pred mnohé vážne otázky“. Tieto zmeny sa už dejú a do niekoľkých rokov budú štandardom. S novými technológiami by mali vzniknúť aj nové profesie a pracovné miesta, ktoré budú plne automatizované. Naopak, iné zaniknú a podľa sociálno-ekonomických analytikov sa to bude týkať najmä nízkokvalifikovaných a nízkoplatených pozícií.

Generálna tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK) Esther Lynch poznamenala, že „ako odborári sa snažíme budúcnosť práce neustále predvídať a tvoriť na národnej, regionálnej, európskej a podnikovej úrovni“. S inováciami však prichádza aj neistota.

Odborníci upozornili na tzv. digitálne platformy, ktoré majú v posledných rokoch výrazný rozmach. Sú to najmä donášky, taxislužby či  upratovacie služby. Mnohé tieto platformy podľa Esther Lynch „zneužívajú pracovníkov, nerešpektujú ich právo byť vnímaní ako zamestnanci a predstierajú, že sú živnostníci“. Dodala, že platformy disponujú tzv. algoritmickým riadením, a to s cieľom kontrolovať zamestnanca počas jeho výkonu práce. Všetko sú to nástrahy, ktoré musíme podľa EOK zastaviť.

Riešenia sa už na európskej pôde črtajú. Platformová ekonomika síce otvára príležitosti pre podniky a pracovníkov, no na druhej strane vyvoláva vážne obavy súvisiace s pracovnými podmienkami, povedal predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oliver Röpke. Zároveň podotkol, že aj z tohto dôvodu „sme sa zasadzovali za posilnenie práv na informácie a konzultácie a za všeobecné právo na kolektívne vyjednávanie pre všetkých pracovníkov platforiem bez ohľadu na postavenie“.

Slavka Eley, vedúca Odboru riadenia a koordinácie European Labour Authority, poznamenala, že na trhu práce čelíme štyrom otázkam a tie budú formovať našu budúcnosť: Z čoho bude práca pozostávať? Kto bude pracovať? Ako bude pracovať? Kde bude pracovať?

Predstavitelia organizácií a zároveň odborníci vo svojich príhovoroch neopomenuli aj ďalšie výzvy, problémy či nástrahy, napríklad nízke mzdy, nedostatok kolektívnych zmlúv či pracovné bariéry. Práve preto by podľa prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej mali odboryotvárať otázky týkajúce sa práce, vytvárať tlak na politickú reprezentáciu, žiadať riešenia a formovať verejné politiky k zlepšeniu života ľudí na Slovensku i vo svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *