V dňoch 1. až 3. marca 2022 sa v Bratislave uskutočnilo prvé zasadnutie Rady mladých KOZ SR v tomto roku.

Jeho základnou úlohou bolo po dlhých, 5 -ich mesiacoch od posledného stretnutia mladých v Liptovskej Štiavnici zosumarizovať, čo im rok 2021 priniesol a pripraviť program na ďalší rok pôsobenia – už snáď bez obmedzení, zapríčinenými protipandemickými opatreniami.

Stalo sa už tradíciou, že zasadnutie Rady mladých sa začína debatou s vysokým predstaviteľom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR o aktuálnom vývoji v oblasti odborového hnutia na Slovensku, jeho činnosti, ako aj  o zmenách právnej úpravy a sociálnej politiky, ktoré sa uskutočnili v poslednom období. Už obvyklá účasť vrcholového funkcionára odborového hnutia bola – na naše veľké potešenie – sprevádzaná návštevou a možnosťou diskutovať až s 5-imi poprednými predstaviteľmi ďalších zväzov, ktorí reflektovali na naše pozvanie prísť a prebrať aktuálne témy, ako aj plánované kroky do budúcna. Ako prvý prišiel mladých odborárov pozdraviť prezident KOZ SR Marián Magdoško.

M. Magdoško uviedol, že ak má vláda prostriedky na podporu aktivít mimo Slovenska, musí mať aj na zamestnancov a dôchodcov. „Musíme sa presunúť zo sociálnych sietí do ulíc na protesty!”, vyhlásil Magdoško a pripomenul, že v čase keď sú aj zamestnávatelia ochotní spájať sa s odborármi, je nutné zorganizovať veľký protest s účasťou aspoň 50 tisíc ľudí, čo by pre 200-tisícové odbory nemal byť problém. Problémom na Slovensku podľa neho je, že sa vytráca solidarita medzi ľuďmi a klesá povedomie o odboroch. Tento problém sa musí riešiť aj prostredníctvom vzdelávania o odboroch už na stredných školách.

Nasledujúci deň privítali medzi sebou mladí odborári ďalších odborárskych lídrov.

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Anton Szalay, opísal zložitú situáciu v slovenskom zdravotníctve.  Zdravotníctvu chýbajú noví pracovníci, ale aj odborníci, čo sa ukazuje aj na kvalite zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka kolektívneho vyjednávania, mnohí ľudia si podľa neho neuvedomujú naplno, že kolektívne vyjednávanie nie je len o zvyšovaní platov, ale aj o zachovaní benefitov, na ktoré sú roky zvyknutí.

Predseda Odborového zväzu KOVO, Emil Machyna, oznámil plán na organizovanie nových protestných aktivít OZ KOVO na nasledujúce obdobie, reagujúce na aktuálny pokles životnej úrovne a nárast zdražovania. „Ak chceme presadiť zmeny, potrebujeme odvahu, nestačí zorganizovať webinár, seminár či napísať niečo na Facebooku, musíme ukázať ľuďom rešpekt a silu“, vyhlásil Emil Machyna. Na zvýšenie miezd, podľa neho, častokrát stačí odvaha ísť štrajkovať.

Predsedníčka SLOVES-u, Milena Rácová, označila situáciu vo verejnej a štátnej správe ako nie dobrú. Vláda si podľa nej vyslovene vzala za svoj cieľ zničiť odbory. „Je našou úlohou na to reagovať a viac zapájať aj mladých a odbúravať pritom nepotrebnú byrokraciu“, vyhlásila Rácová.

Podpredseda ECHOZ, Andrej Buch, úvodom k súčasnej situácií povedal: „Pamätajme si, pokiaľ budeme generálom platiť viac ako učiteľom, tak vojna tu bude stále.” V súčasnosti sa -podľa neho – nachádza náš priemysel v stave energetickej krízy. Ak by Rusko uzavrelo dodávky ropy a plynu, nastala by podľa Bucha katastrofa, musel by byť odstavený Slovnaft, aj Duslo  Šaľa. Čo sa týka štrajkov a protestov, v Slovnafte má zmysel jedine dlhší štrajk, nakoľko zastaviť výrobu v tomto podniku trvá dlho. Andrej Buch súhlasí s Milenou Rácovou, že štát bojuje proti odborom a prijíma zmeny, ktoré znemožňujú zakladanie nových základných odborových organizácií.

Posledným hosťom na Rade mladých bol Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Ten v úvode opísal štruktúru fungovania zväzu, ako aj benefity, ktoré ich zväz ponúka svojim členom. V súvislosti s vyhlásením štrajkovej pohotovosti v školstve spomenul Pavel Ondek aj vyhrážky ministra financií po zverejnení tejto aktivity. Ostrý štrajk, podľa neho, pripadá do úvahy v septembri a ešte pred ním sa zorganizujú sprievodné protestné aktivity. Na záverom Pavel Ondek privítal aktivity mladých odborárov a pripomenul, že podobná skupina funguje aj v rámci školských odborov.

Zasadnutie Rady mladých (RM) tentokrát nebolo výlučne administratívne a dotýkajúce sa len činnosti tohto poradného orgánu KOZ SR, ale mladým bola zároveň daná možnosť absolvovať školenie od Európskeho odborového inštitútu (ETUI) na tému v oblasti zelených spôsobilostí. Školiteľmi boli Miroslav Lacko z KOZ SR a Franklin Kimbimbi z ETUI.

Rámcový prístup v oblasti ZELENÝCH SPÔSOBILOSTÍ je rozdelený do 5 spôsobilostí:  

  • Kolektívna spôsobilosť –  schopnosť kolektívne sa organizovať pri riešení konkrétneho problému.
  • Perspektívna spôsobilosť – schopnosť pripraviť sa na budúcnosť, vytvárať nové scenáre, nové mechanizmy vo svete, charakterizovanom neistotou.
  • Spôsobilosť v oblasti zodpovednosti a etiky – schopnosť konať podľa hodnôt a prevziať zodpovednosť za svoje činy.
  • Systémová spôsobilosť – schopnosť nadobudnúť holistický prístup. 
  • Spôsobilosť „v zmysle zmeny“ – schopnosť identifikovať a analyzovať faktory zmeny (t. j. silné a slabé signály zmeny).

Spôsobilosť v oblasti udržateľnosti umožňuje účastníkom RM KOZ SR obsiahnuť hodnoty udržateľnosti a osvojiť si komplexné systémy s cieľom prijať alebo požadovať opatrenia, ktoré obnovujú a udržujú zdravý stav ekosystémov a posilnia spravodlivosť, čím sa generujú vízie pre udržateľnú budúcnosť.  

František Gajdoš, predseda RM KOZ SR, zhrnul trojdňové zasadnutie: „Spojili sme tentokrát zasadnutie Rady mladých s workshopom na tému zelených kompetencií, za účasti vzácneho hosťa Franklina Kimbimbi, ktorý pôsobí ako tajomník pre vzdelávanie ETUI. Taktiež sme využili to, že sme sa stretli v Bratislave a navštívili sme  nové, moderné priestory, v ktorých sídli okrem viacerých odborových centrál aj KOZ SR. Prínosom bola diskusia za účasti viacerých vrcholných predstaviteľov výrobných aj nevýrobných odborových zväzov na aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Zúčastnení vedúci predstavitelia odborových zväzov deklarovali svoj záujem podporovať RM KOZ SR, ale aj mladých funkcionárov, ktorí u nich pôsobia, pretože si uvedomujú, že budúcnosť odborov je dôležitá a bude postavená práve na mladých ľuďoch.” 

Fotogáleria:


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *