Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval Európsku komisiu a členské štáty, aby vypracovali novú európsku stratégiu pre starších ľudí, ktorá by upustila od súčasného vnímania starších ľudí ako záťaže a nákladov pre spoločnosť. Namiesto toho by sa prostredníctvom tejto stratégie mohol využiť ich sociálny, ekonomický a intelektuálny potenciál, ktorý sa často zanedbáva.

Keďže neexistuje komplexná politika týkajúca sa starších ľudí a starnutia, bola by to prvá stratégia EÚ na ochranu práv starších ľudí a zabezpečenie ich plnohodnotného zapojenia do spoločnosti a hospodárstva.

Výzvy EHSV boli prezentované v stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí. V rámci rozpravy vystúpila podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica a predsedníčka organizácie AGE Platform Europe Dr. Heidrun Mollenkopf. Prieskumné stanovisko bolo vypracované na žiadosť španielskeho predsedníctva Rady EÚ.

Stratégia by pomohla odbúrať stereotypy spojené s vekom, ktoré prispievajú k diskriminácii starších ľudí. Tento druh diskriminácie je spolu s diskrimináciou na základe pohlavia stále na čele rebríčka najčastejších foriem diskriminácie v EÚ, a to napriek tomu, že Európa rýchlo starne. Podľa odhadov Eurostatu do roku 2050 sa zvýši počet osôb vo veku 75 až 84 rokov v EÚ približne o 56,1 % a počet osôb vo veku 65 až 74 rokov o 16,6 %.

„EHSV jasne a jednoznačne vyzýva Komisiu, aby do konca svojho súčasného funkčného obdobia vypracovala európsku stratégiu pre starších ľudí. Som presvedčený, že to predstavuje východisko, ktoré bude mať ďalekosiahle dôsledky pre európsku sociálnu a demografickú politiku“, povedal spravodajca stanoviska Miguel Angel Cabra de Luna.

Podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuica uviedla, že „starší ľudia nie sú nákladovým faktorom ani záťažou. Sú prínosom. Na demografické zmeny sa nesmieme pozerať izolovane. Musíme sledovať, ako sa prelínajú s megatrendmi, ako sú ekologické a digitálne zmeny.“

„Starší ľudia by nemali byť vnímaní ako poberatelia sociálnych dávok, ale ako občania, ktorí majú rovnaké právo na plnohodnotný život bez diskriminácie ako ľudia všetkých vekových kategórií. Tieto práva musia byť zaručené vo všetkých oblastiach života“, uviedla Dr. Heidrun Mollenkopf.

Okrem toho v mnohých krajinách je značná časť bohatstva a kúpnej sily v rukách starších ľudí. Predpokladá sa, že strieborná ekonomika, ktorej hnacou silou sú starší spotrebitelia, zaznamená výrazný nárast a do roku 2025 dosiahne podľa odhadov 5,7 bilióna EUR. EÚ potrebuje na využitie tohto potenciálu účinné stratégie, ktoré zohľadňujú regionálnu dynamiku a príležitosti, ktoré toto hospodárstvo ponúka.

ZROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *