Z údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2022 žilo 24,7 % detí mladších ako 18 rokov na hranici chudoby. V roku 2021 24,4 %, 24 % v roku 2020 a 22,8 % v roku 2019. Nové údaje EÚ ukazujú, že počet detí žijúcich v chudobe sa zvýšil už tretí rok po sebe.

Znamená to, že 19,9 milióna detí žije v riziku chudoby , čo je o 1,5 milióna viac ako pred začiatkom pandémie v roku 2019. Na Slovensku je to 252 tisíc detí, pričom pred pandémiou ich bolo 207 tisíc.

Plány na opätovné zavedenie úsporných opatrení v 14 členských štátoch od roku 2024 budú mať za následok, že trend rastúcej detskej chudoby bude v Európe v dohľadnej budúcnosti pokračovať.

Deti už teraz doplácajú na nárast nerovnosti v dôsledku pandémie Covid 19, ktorá spôsobila, že reálne mzdy klesli, a to v rovnakom čase ako zároveň rekordne narástli výplaty dividend akcionárom.

Kontinuálne od roku 2019 na Slovensku stúpa podiel chudoby pracujúcich, za ktorou je nízka mzdová úroveň. Ak zamestnanec pracuje, jeho príjem by jemu a jeho rodine mal bezpodmienečne garantovať dôstojný život, a nie chudobu.

Tieto údaje by mali byť pre lídrov EÚ, vrátane tých slovenských, výstrahou – milióny rodín už teraz bojujú o prežitie a nebudú schopné vyrovnať sa s ďalšími škrtmi.

Politici by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby tento neskutočný a hanebný nárast detskej chudoby zastavili. Odborové zväzy v celej Európe sa spoločne usilujú o nový hospodársky a sociálny model, ktorý by na prvé miesto postavil pracovníkov. Potrebujeme skutočnú zmenu, a nie návrat k neúspešným zásahom a myšlienkam z minulosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *