Inflácia v Európskej únii je najvyššia od zavedenia eura. Chudoba a sociálne vylúčenie ohrozujú v súčasnosti 96,5 milióna ľudí, ktorých najviac zasiahol obrovský nárast cien tovaru a služieb, zvýšenie cien energií a strata kúpnej sily.

To je len niekoľko alarmujúcich údajov zo stanoviska EHSV, ktoré vypracoval Felipe Medina Martín a ktoré výbor prijal na plenárnom zasadnutí EHSV.

Vplyv energetickej krízy na európske hospodárstvo je vážny. Vysoké ceny energií, surovín a priemyselných výrobkov viedli k vysokej inflácii, oslabili hospodársky rast a dostali pod veľký tlak verejné financie a podniky, pričom oslabili aj vonkajšiu hospodársku konkurencieschopnosť.

EHSV upozorňuje, že v snahe zvrátiť tento trend by domácnosti a kľúčové odvetvia (agropotravinársky sektor, doprava, maloobchod atď.) mali mať prospech z plánov na zníženie dosahu vysokých cien energií, a vyzýva Európske inštitúcie, aby zaviedli kontrolné mechanizmy. Budúce politiky by mali byť prispôsobené, cielené a odolné voči transformácii a podporovať najmä rodiny, ktoré majú nižšie príjmy a väčšie ťažkosti.

Ukázalo sa, že niektoré vnútroštátne opatrenia na kontrolu cien sú najvhodnejšie na zmiernenie dosahu vysokých cien základných produktov na rodinné rozpočty. Napríklad tzv. iberská výnimka vzťahujúca sa na systém stanovovania cien na trhu s elektrinou umožnila Španielsku a Portugalsku obmedziť cenu plynu v elektrárňach, a tým pomohla výrazne znížiť účty. Ďalším príkladom je dočasné zníženie DPH na ceny elektriny, potravín a palív schválené v niektorých členských štátoch.

ZROJ: EESC

Ilustračná fotografia: Photo by MART PRODUCTION

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *