V ranných hodinách 20. októbra 2023 bol vysoký predstaviteľ odborovej centrály CGT vo Francúzsku zatknutý vo svojom dome za prítomnosti veľkej policajnej sily a následne umiestnený do väzby na policajnej stanici v Lille. Dôvodom zatknutia bolo obvinenie z „apológie terorizmu“ a „podnecovania rasovej nenávisti“, ktoré vyplývalo z vyjadrení v tlačovej správe zväzu z 10. októbra 2023. Tieto obvinenia však, podľa centrály, ignorujú širší kontext a odsudzovanie násilia vyjadrené v celej tlačovej správe.

Tento incident bol vnímaný ako vážny útok na základné demokratické práva a slobody, najmä v kontexte slobody prejavu. Podľa odborových predstaviteľov a ich podporovateľov ide o neopodstatnené a neprimerané právne kroky, ktoré majú potlačiť odborové aktivity a zastrašiť ich členov. Na tento prípad sa preto nazerá nielen v kontexte boja proti diskriminácii, ale aj ako na súčasť širšieho obranného boja za zachovanie a ochranu pracovných a občianskych práv.

Zatknutie a súdne prenasledovanie generálneho tajomníka centrály CGT prichádza v období, kedy odbory zintenzívňujú svoje úsilie v boji proti rasizmu, antisemitizmu a všetkým formám diskriminácie. Tieto aktivity, dokumentované cez tlačové správy, letáky a verejné vystúpenia, sú dôkazom neustálej práce odborov zameranej na podporu právneho poriadku a mierových iniciatív medzi národmi.

S ohľadom na tieto skutočnosti, a z dôvodu obrany slobody združovania a prejavu, odborová centrála CGT a jej podporovatelia vyzývajú na zrušenie všetkých obvinení voči generálnemu tajomníkovi a zastavenie právnych konaní proti všetkým odborovým aktivistom. Zároveň apelujú na verejnosť, aby sa pridala k ich hlasom volajúcim po spravodlivosti a rešpektovaní demokratických zásad.

V tejto kritickej chvíli, keď sa bojuje nielen o práva jednotlivca, ale aj o základy demokratickej spoločnosti, odbory CGT zdôrazňujú význam solidarity a vzájomnej podpory. Ich prípad predstavuje nielen obranu jedného človeka, ale najmä boj za ochranu práv a slobôd všetkých pracujúcich a občanov vo Francúzsku a na celom svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *