Mesiac jún je azda najpestrejším obdobím vo fungovaní Konfederácie odborových zväzov SR za uplynulých niekoľko rokov. V polovici mesiaca sa konal XI. zjazd KOZ SR, na ktorom delegáti zvolili nové vedenie. V čele KOZ SR prišlo iba k jednej personálnej zmene, ale zato veľmi zásadnej. Dnes už všetci vieme, že prezidentkou KOZ SR sa stala Monika Uhlerová, pričom je prvou ženou na čele KOZ SR v histórii odborov na Slovensku. Tento zaujímavý fakt nie je jedinou zmenou, ktorá odbory zasiahla. Po Romanovi Kováčovi, prvom predsedovi KOZ SR, sa tejto funkcie ujala ďalšia vysokoškolská pedagogička. Pani Uhlerová sa vo svojej vedeckej a učiteľskej činnosti venovala práve nátlakovým a záujmovým skupinám. Na pozíciu prezidentky ju zjazd posunul z pozície viceprezidentskej. Tú obsadil František Gajdoš, ktorý doteraz pôsobil ako predseda základnej odborovej organizácie vo fabrike Jaguár Land Rover pri Nitre. Má bohaté skúsenosti s prácou v odboroch. Základnú organizáciu sám zakladal a po niekoľkých rokoch jej široká členská základňa naďalej stúpa. Jeho ambíciou je tento trend preniesť aj na celoslovenskú úroveň. Okrem volieb boli na programe zjazdu aj ďalšie body.

Delegáti XI. zjazdu KOZ SR prijali na nasledujúce štvorročné obdobie Program KOZ SR na roky 2022 – 2026, ktorý je založený na piatich základných pilieroch, a to:

  • Sociálny štát
  • Zamestnanosť, trh práce a kvalitné pracovné miesta
  • Práva odborov a transparentná odborárska politika
  • Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
  • Solidarita a jednota odborov na medzinárodnej úrovni.

Delegáti XI. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR preto vyzvali štát a zamestnávateľov:

  1. k budovaniu skutočného sociálneho štátu
  2. ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu
  3. k rastu mzdovej úrovne a spravodlivému kolektívnemu vyjednávaniu

Zdôraznili, že budú obhajovať práva a postavenie pracujúcich a presadzovať demokratické hodnoty, sociálne práva a istoty, princípy sociálnej spravodlivosti, rovnosti, inklúzie, solidarity a garanciu dôstojnej práce a života pre všetkých.

Ako hostia sa zjazdu zúčastnili predseda vlády SR Eduard Heger, zástupcovia zamestnávateľov a samospráv, zástupcovia odborových centrál z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka a iní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *