Vedenie Odborového zväzu KOVO vyjadruje vážne znepokojenie a rázne odsudzuje aktuálne dianie a útoky zo strany zamestnávateľa (BPC, s.r.o. Beluša) na predsedu Výboru Základnej organizácie OZ KOVO DS Beluša – a zároveň člena Rady OZ KOVO –  kolegu Miloša KAPUŠA, ktorému konateľ spoločnosti udelil v krátkom čase už druhé, podľa nášho názoru vykonštruované a nedôvodné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť skončenia pracovného pomeru. Zároveň zorganizoval stretnutia so zamestnancami za účelom jeho diskreditácie a následne zahltil priestory firmy letákmi, v ktorých obviňuje spomínaného predsedu z rôznych  aktivít, realizovaných na sociálnych sieťach, s úmyslom „vyvíjať na zamestnávateľa nevhodný tlak“.

Voči týmto tvrdeniam sa ohradili nielen členovia Základnej organizácie OZ KOVO DS Beluša, ale aj zamestnanci spomínanej firmy (vrátane agentúrnych zamestnancov), ktorí na podporu predsedu odborovej organizácie pridávajú svoje podpisy k prehláseniu podpredsedníčky miestnej odborovej organizácie a zároveň jeho zástupkyne – Vyjadrenie dôvery a podpory predsedovi ZO OZ KOVO DS Beluša.

Konanie manažmentu ostro odsudzuje aj vedenie Odborového zväzu KOVO, ktorého právnici sa už spomenutými upozorneniami na adresu predsedu zaoberajú a považujú ich za nedôvodné.

Naopak, OZ KOVO intenzívne vníma stupňujúci sa tlak a útoky vedenia firmy na osobu Miloša KAPUŠA, ktorých jediným cieľom je zlikvidovať odbory v Beluši jeho psychickým zneisťovaním a zastrašovaním. Zároveň pritom narúšajú sociálny zmier vo firme a negujú rozbehnuté kolektívne vyjednávanie, ktorého súčasťou je aj spomínaný predseda odborovej organizácie

Takéto počínanie zamestnávateľa je neprimerané a zarážajúce, a vedenie OZ KOVO ho týmto VYZÝVA, aby od neho upustil. Zároveň chce domácemu manažmentu – i vedeniu nadnárodnej spoločnosti – adresovať listy, v ktorých poukáže na neadekvátny a neprofesionálny postup zo strany vedenia belušskej spoločnosti i na zlyhávajúcu komunikáciu v tomto smere. Predseda Výboru ZO OZ KOVO DS Beluša, Miloš KAPUŠ, bol členmi odborov demokraticky zvolený, je súčasťou vyjednávacieho tímu a zamestnávateľ to musí rešpektovať!

OZ KOVO pevne stojí za svojim členom a zároveň predsedom základnej organizácie. Odbory a zamestnanci v tejto spoločnosti  dokázali v lete 2021 svojou vytrvalosťou, odhodlaním a solidárnosťou uspieť v niekoľkodňovom okupačnom štrajku za zlepšenie mzdových a pracovných podmienok tunajších pracovníkov, vrátane tých agentúrnych. Je smutné, že napriek tomu (či práve preto) sa sociálny dialóg v tejto spoločnosti teraz premieta do osobných útokov na predsedu odborovej organizácie – a to na úkor zintenzívnenia komunikácie, resp. kolektívneho vyjednávania a obojstrannej snahy zlepšiť pracovné prostredie ľuďom, ktorí pre firmu pracujú a vytvárajú zisky.

Osoba predsedu Miloša KAPUŠA a jeho statusy na sociálnej sieti sú pritom jeho súkromnou záležitosťou a nemali by byť hlavnou témou kolektívneho vyjednávania. Kolektívne vyjednávanie je dialóg medzi zamestnávateľom a odborovými organizáciami a má sa týkať predloženého návrhu kolektívnej zmluvy, resp. dodatku ku kolektívnej zmluve.   

Odborový zväz KOVO je preto pripravený poskytnúť predsedovi M.KAPUŠOVI adekvátnu právnu pomoc i osobnú podporu a podnikne všetky kroky, aby sa od perzekúcie jeho osoby upustilo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *