Ukrajinský parlament 23. februára 2023 odobril zákon, ktorým sa posilňujú sociálne práva ochranou sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Ide o dôležitý míľnik v oblasti ochrany ukrajinských pracovníkov a v procese pristúpenia krajiny k EÚ. 

V zákone sa ustanovuje, že kolektívne zmluvy sú záväzné, zaručuje sa právo odborových zväzov vyjednávať a chránia sa ním ich práva a preferencie v kolektívnom vyjednávaní a sociálnom dialógu. Zamestnávateľom tiež ukladá povinnosť poskytovať materiálnu a technickú podporu na odborové činnosti v rámci podniku, pričom financovanie činností a výdavkov súvisiacich s kolektívnymi zmluvami je zahrnuté medzi povinné a chránené výdavky podniku. Zákon takisto priznáva odborovým zväzom dôležitú úlohu, pokiaľ ide o možné zmeny pracovných podmienok vrátane práva vetovať prepustenie odborových aktivistov.

Za zákon hlasovali strany z celého politického spektra v ukrajinskom parlamente a výrazne ho podporili aj centristické a stredopravé strany. Skupina Pracovníci vyjadruje podporu ukrajinskému ľudu a ukrajinským odborovým zväzom a organizáciám občianskej spoločnosti, keďže sa usilujú o mier a sociálnu spravodlivosť v krajine ničenej vojnou. Ich prínos pri poskytovaní humanitárnej pomoci a udržiavaní chodu hospodárstva v ťažkých podmienkach, a často na vlastné riziko, je neoceniteľný. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri obnove Ukrajiny, ktorá musí byť založená na plnom rešpektovaní základných práv pracovníkov a občanov. Ide o veľmi dôležitý krok nielen z hľadiska ochrany pracovníkov na Ukrajine, ale aj z hľadiska procesu pristúpenia k EÚ.

ZDROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *