Na dnešné kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 sme išli s požiadavkou navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, dnes predstavitelia štátu prišli s číslom NULA. Toto „číslo“ je pre nás absolútne neprijateľné! Svedčí však o tom, ako si štát váži svojich zamestnancov. V čase, keď ich počas pandémie potreboval, aby bol chod štátu a verejných inštitúcií zabezpečený, mu boli títo zamestnanci dobrí. Jednotliví ministri im tlieskali, nazývajú ich hrdinami. Áno, keď títo zamestnanci držali štátu chrbát, boli hrdinovia. Keď ich prácu treba aj materiálne oceniť, zrazu je „špajza“ prázdna. Teraz im štát de facto navrhuje zmraziť platy. Tie platy, ktoré až v piatej tarifnej triede (s vysokoškolským vzdelaním) dosiahnu navrhovanú výšku minimálnej mzdy pre rok 2022!

Zopakujeme to ešte raz: Postoj vlády je k svojim zamestnancom neakceptovateľný! KOZ SR na svojich požiadavkách zotrváva a budeme za ne bojovať. Pokiaľ vláda nepristúpi na naše podmienky a bude nám naďalej núkať nulu alebo číslo blížiace sa k nule, pristupujeme k ďalším aktivitám, prostredníctvom ktorých chceme prezentovať naše požiadavky a primäť vládu k tomu, aby si vypočula hlas svojich zamestnancov a aby zohľadnila ich prácu aj v platovom ohodnotení.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *