V súvislosti s neustále sa zhoršujúcou sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska, následným zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb a v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov, plánuje Odborový zväz KOVO zrealizovať v nasledujúcich týždňoch viaceré verejné protestné aktivity.

Najväčší a najsilnejší odborový zväz na Slovensku, jeho členovia, sympatizanti i ostatní obyvatelia totiž nesúhlasia s postupným znižovaním svojej životnej úrovne a sociálnych štandardov a chcú svoj nesúhlas verejne deklarovať.

Zároveň chcú upozorniť Vládu SR i volených zástupcov ľudu v Národnej rade SR, že rýchle prijímanie viacerých pracovno-právnych legislatívnych zmien bez verejnej diskusie, vypočutia si či akceptovania oprávnených pripomienok zástupcov zamestnancov, združených v Konfederácii odbor. zväzov SR  v tripartite (Hospodárskej a sociálnej rade SR) či na iných fórach, vedie k dramatickému znižovaniu životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov.

Skutočnosť, že úroveň minimálnej mzdy bude v budúcom roku miesto pôvodných 60% len na úrovni 57%, teda v nominálnom vyjadrení na úrovni 646 eur mesačne, čo je navýšenie pre jej poberateľa o 23 eur mesačne brutto a o 16 eur netto (hoci pôvodne mal byť jej nárast 36 eur mesačne brutto), a to paradoxne teraz, keď životné náklady ľudí stále stúpajú (ceny potravín, energií, palív, bývania, napr. predpokladaná inflácia sa podľa Inštitútu finančnej politiky v roku 2022 predpokladá na úrovni 2,9%, a tiež budúcoročné zvýšenie cien elektriny má dosiahnuť 15%).

Na margo toho predseda Rady OZ KOVO, Emil MACHYNA, uviedol: „Sme síce v nominálnych mzdách – aj pri tej minimálnej – oproti minulému roku na tom lepšie, ale čo sa týka parity kúpnej sily, teda toho, čo si za tie peniaze dokážeme kúpiť, sme medzi poslednými. A to dobré nie je.“

Zároveň pripomenul, o čo všetko už ľudia aktuálne prišli – či je to  zafixovanie príplatkov za prácu cez víkend, v noci či v sťaženom pracovnom prostredí, zrušenie 13.dôchodkov či tzv. dôchodkového stropu, zrušenie oslobodenia 13. a 14.platu od sociálnych odvodov či spomalenie rastu minimálnych mzdových nárokov. Tento stav núti ľudí čoraz viac pracovať nad rámec svojich štandardov, pričom musia čoraz viac  využívať  napr. nadčasovú prácu alebo navštevovať viaceré zamestnania a pod., len aby dokázali zabezpečiť svoju existenciu i existenciu svojich rodín. To všetko na úkor ich zdravia, rodinného života či voľného času.

V súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou podpredsedníčka rady OZ KOVO, Monika BENEDEKOVÁ, poznamenala:  „V danom kontexte paradoxne vyznieva fakt, že vláda SR – aj napriek tlaku Európskej komisie na posilnenie kolektívneho vyjednávania tak na podnikovej, ako aj  odvetvovej úrovni – legislatívnymi zmenami oslabila sociálny dialóg aj celé kolektívne vyjednávanie. A to najmä tým, že stanovila nové pravidlá pre zastúpenie v tripartite, v dôsledku čoho sa stali jej členmi aj nereprezentatívne združenia. Absolútne bezprecedentné bolo aj úplné zrušenie možnosti rozširovania odvetvových kolektívnych zmlúv, čo bude viesť k zníženému pokrytiu zamestnancov kolektívnymi zmluvami a čerpaniu ich výhod, pričom miera pokrytia vo výške 25 % je v rámci EÚ jednou z najnižších.“

Protestné aktivity v regiónoch Slovenska však budú mať špecifický charakter. Pôjde o blokovanie vybraných cestných priechodov pre chodcov vo vytypovaných mestách niektorých slovenských regiónov. Samozrejme, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Hneď prvým mestom, v ktorom sa takáto aktivita pod hlavičkou OZ KOVO zrealizuje, budú v piatok, 17. septembra,  Košice, kde sa na Tyršovom námestí o 10.00 hod. stretnú protestujúci odborári. Akcii bude dva dni predtým predchádzať informačno-letáková kampaň, v ktorej kováci oboznámia miestnych ľudí s plánovanými aktivitami.

Podobné aktivity sú plánované aj v ďalších regiónoch Slovenska, už najbližšie to bude v stredu, 22.9., so začiatkom  o 15.00 hod. blokovanie priechodu pre chodcov v Poprade, na Francisciho ulici pri OC Forum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *