Vláda na svojom marcovom zasadnutí (6.3.2022) schválila novelu zákona o sociálnom poistení, nazvanú tiež dôchodková reforma. Vládou schválená novela zákona prináša štyri hlavné zmeny.

Prvou je vek odchodu do dôchodku. Ten sa má v budúcnosti predlžovať podľa strednej dĺžky dožitia. Týmto zásahom sa zruší tzv. strop veku odchodu do dôchodku.

Ďalšou zmenou má byť umožnenie individuálneho odchodu do dôchodku. Individuálny dôchodkový strop síce umožní odchod do penzie, ale až po 40. odpracovaných rokoch (a teda po 40. rokoch trvania sociálneho poistenia bez započítania napr. štúdia na vysokej škole).

Treťou zmenou v poradí je zavedenie rodičovského bonusu. Tento bod vláda schválila so zmenami. Pôvodná 5% -ná výška odvodu v prospech rodičov bola znížená na 3% pre oboch rodičov. Maximálna výška rodičovského bonusu bola stanovená na 1,2 násobok priemerného vymeriavacieho základu, z ktorého sa rodičovský bonus vypočítava.

Vládou schválený návrh počíta aj so znížením dochodkovej hodnoty. Aktuálna dôchodková hodnota sa – podľa návrhu –  nebude navyšovať o 100 percent, ale len o 95 percent medziročného rastu priemernej mzdy.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR, Milan Krajniak, na tlačovej besede uviedol, že návrh zákona pokračuje do legislatívneho procesu s pripomienkami od všetkých koaličných partnerov. Očakáva zmeny v návrhu zákona v parlamente.

Podľa viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov SR, Moniky Uhlerovej, je rodičovský bonus úplne nesystémový a diskriminačný krok, popierajúci princípy solidarity a rovného postavenia v systéme sociálneho zabezpečenia. Ako ďalej uviedla: „Reforma vôbec nereaguje na rýchlo sa meniace trendy na trhu práce, podmienené technologickou a digitálnou revolúciou, ktorá výrazne ovplyvňuje aj formy práce. Profesie, pracovné kontrakty, pracovný čas, pracovné prostredie za pár rokov nebudú vôbec vyzerať tak, ako ich poznáme teraz. Generácia mladých ľudí, potenciálne nastupujúca na trh práce, už nebude pracovať takou formou a v takej dĺžke, ako pracuje súčasné aktívne ekonomické obyvateľstvo.“

Ilustračná fotografia od Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *