Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo začiatkom apríla Opatrenie o sumách stravného. Na základe tohto patrenia sa od 1. mája 2022 rozmrazí suma stravného. Táto suma sa každoročne určuje v zmysle § 8 – Zvyšovanie súm stravného a súm základnej náhrady – Zákona č. 283/2002 Z. z. cestovných náhradách.

Ako sa prišlo k zmrazeniu stravného…

V roku 2020 bolo prijaté dočasné zmrazenie súm stravného. V zákone bolo schválené „Prechodné ustanovenie v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19“, ktoré určilo, že ustanovenie § 8 sa do 31. decembra 2021 neuplatňovalo. Išlo o jedno z mnohých opatrení, ktorými sa vláda SR snažila pomôcť podnikateľom a šetriť ich náklady na zamestnancov.

Konfederácia odborových zväzov SR sa v tom čase nemala možnosť k takýmto opatreniam vyjadriť, keďže v roku 2020 – od nástupu novej vlády a vypuknutia pandémie COVID-19 – neprebiehal žiadny štandardný legislatívny proces ani sociálny dialóg. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedlo, že … „vzhľadom na súčasnú situáciu sa navrhuje dočasne neupravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel“. Podnikatelia, podľa rezortu, dostali garanciu, že v rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Rozmrazenie stravného

Zmrazenie stravného je len časť celkovej skladačky slabej reakcie vlády SR na vývoj okolo pandémie COVID-19. KOZ SR presadzovala množstvo opatrení na podporu ľudí, pričom vždy zastávala názor, že je nevyhnutné ľuďom kompenzovať výpadky v príjmoch a čo najviac ich zvyšovať, a to rôznymi spôsobmi. Zmrazenie stravného išlo v tomto zmysle opačným smerom a v dôsledku rastu cien dostávali zamestnanci reálne nižší príspevok na stravu ako v predchádzajúcom období.

Keďže opatrenia – ako zmrazenie stravného – cielili len na podporu podnikateľov a nemysleli pritom na zamestnancov, možno rozmrazenie stravného a jeho skorú účinnosť len privítať.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšuje sumy stravného podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách nasledovne:

suma stravnéhosuma stravného
časové pásma1.júl 2019 – 30.apríl 20221.máj 2022
5 až 12 hodín5,10 €6,00 €17,65
nad 12 hodín až 18 hodín7,60 €9,00 €18,42
nad 18 hodín11,60 €13,70 €18,10

§ 8 – Zvyšovanie súm stravného a súm základnej náhrady – zákona č. 283/2002 Z. z. cestovných náhradách určuje, že stravné sa vždy zvyšuje opatrením ministerstva na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy náhrad sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Zároveň sa kumulatívne zohľadňuje vždy celé obdobie, počas ktorého nedošlo k úprave súm stravného a východisková porovnávacia hodnota je vždy hodnota, podľa ktorej bola naposledy opatrením zvýšená suma náhrad. Takáto úprava, našťastie, zabezpečuje, že vo zvýšení súm stravného sa vždy odzrkadlí nárast cien za celé obdobie, aj keď dočasne príde k jeho zmrazeniu. Negatívom je, že zamestnanci mohli mať už dlhšie obdobie kompenzovaný nárast cien jedál a nealkoholických nápojov, ktoré počas pandémie raketovo vzrástli a v raste naďalej pokračujú aj v dôsledku vojny na Ukrajine.

Jedna myšlienka na článok “Stravné sa od mája 2022 konečne rozmrazí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *