Vláda pre pár dňami predstavila verejnosti svoje programové vyhlásenie. Sociálni partneri sa zhodli, že obsahom a rozsahom zodpovedá trvaniu mandátu, ktorý vláda má. V septembri sa na Slovensku budú konať predčasné parlamentné voľby a dovtedy chcú všetci ministri úradníckej vlády pripraviť, a zároveň naplniť, priority svojich rezortov.

Odborári, aj zamestnávatelia neočakávajú od úradníckej vlády výrazné a veľké systémové zmeny. Skôr sa prikláňajú k tomu, že vláda pripraví riešenia a koncepty pre budúcu vládu. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová v diskusnej relácii JOJ 24 – Analýzy 24 poznamenala, že aktuálne programové vyhlásenie vlády zodpovedá aj limitom, ktoré má.

Parlament nevyslovil vláde Ľudovíta Ódora dôveru. Vládny kabinet tak bude mať obmedzené možnosti a samotná podpora zákonov v parlamente bude tiež otázna.

V materiáli obom sociálnym partnerom chýba podpora sociálneho dialógu či tripartity. Práve sociálny dialóg je podľa prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej príkladom toho, že ho potrebujeme a vieme rozvíjať na národnej i regionálnej úrovni. „Žiaľ, ani v tomto, ale ani v predošlom programovom vyhlásení vlády, sa nepočítalo so sociálnym dialógom a s tripartitou,“ uviedla Monika Uhlerová.Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka tiež v relácii Analýzy 24 skonštatoval, že „vláda sa zjavne nebude môcť opierať o podporu parlamentu. Naše stanoviská sú odborné, a preto chceme byť tejto vláde nápomocní.“

Zo sociálnej oblasti je v programovom vyhlásení vlády podľa KOZ SR viacero pozitívnych riešení. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová upresnila, že pozítivne vníma zvyšovanie životného minima, dávok v hmotnej núdzi či príspevku na bývanie. Slabšie podchytené sú však podľa nej služby zamestnanosti, trh práce a pracovnoprávna oblasť, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na margo BOZP upozornila, že ani predchádzajúce vlády nevenovali tejto oblasti vo svojich vyhláseniach patričnú pozornosť.

Ako aj v relácii uviedli sociálni partneri, bude ich určite zaujímať aj príprava rozpočtu na budúci rok, konsolidácia dlhu a vývoj slovenskej ekonomiky. Tieto a ďalšie otázky budú súčasťou najbližšieho stretnutia s premiérom Ľudovítom Ódorom, ktorého sa prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová zúčastní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *