Na Úrade vlády SR sa v pondelok, 23. 5. 2022, popoludní konalo riadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Program rokovania obsahoval 10 bodov. Vláda na rokovanie predložila niekoľko návrhov zákonov.

Jedným z nich bol aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci vnútrorezortného pripomienkového konania Odborový zväz polície v Slovenskej republike predložil v mesiaci marec 2021 celkom 62 zásadných pripomienok k návrhu zákona, z ktorých bolo akceptovaných 11 pripomienok, neakceptovaných bolo 34 pripomienok a od 17-ich pripomienok bolo – v rámci rozporového konania –  zo strany OZP v SR upustené.

V pokračujúcom medzirezortnom pripomienkovom konaní OZP v SR predložil prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky celkom 47 zásadných pripomienok k tomuto návrhu zákona, z ktorých bolo akceptovaných 11 pripomienok, neakceptovaných bolo 31 pripomienok a od 5-ich pripomienok bolo v rámci rozporového konania  zo strany KOZ SR upustené. KOZ SR pre naplnenie cieľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky vo svojej záverečnej správe navrhla, aby predkladateľ zapracoval neakceptované pripomienky OZP v SR (a teda aj KOZ SR) a následne materiál opätovne predložil na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.

K ďalším bodom programu KOZ SR nepredložila žiadne pripomienky.

Na tlačovej besede po rokovaní viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová vyjadrila spolu s ostatnými sociálnymi partnermi nesúhlas s formou prijímania niektorých zákonov v zrýchlenom legislatívnom konaní. Takýmto spôsobom vláda obchádza riadny proces, v ktorom by sa k zákonom, ktoré sa týkajú konkrétnych oblastí, mohli vyjadriť aj dotknuté strany ešte pred ich prijatím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *