Väčšina občanov ktoréhokoľvek štátu si málokedy robí starosti s tým, ako fungujú inštitúcie verejnej správy, kým tie pracujú bezproblémovo. Ľudia spozornejú vo chvíli, keď štátne inštitúcie robia netransparentné kroky a prijímajú kontroverzné rozhodnutia. Neraz aj politici využívajú letargiu obyvateľstva, alebo neznalosť spôsobu fungovania štátu. Pre podobné prípady je v demokratickej spoločnosti niekoľko inštitúcií, ktoré môžu zneužívanie štátnej moci kontrolovať, pripomienkovať jej konanie a upozorňovať verejnosť na procesy, ku ktorým má radový občan štátu zložitejší prístup. Neraz je to z objektívnych dôvodov. Obyčajný pracujúci človek má predsa veľa iných problémov, s ktorými sa musí vo svojom každodennom živote vyrovnávať. V občianskej spoločnosti, ku ktorej fungovaniu sa Slovensko hlási, môžu záujmy rôznych skupín reprezentovať rôzne združenia. Tie môžu zastupovať občanov, podnikateľov alebo aj samosprávy. Po roku 1990, v časoch nadšenia demokratickými zmenami, bola na tieto účely zriadená Rada hospodárskej a sociálnej dohody. Prostredníctvom tejto Rady mali dostať možnosť ovplyvňovať verejné politiky aj združenia reprezentujúce širokú verejnosť a záujmové skupiny. Bolo to vnímané ako výdobytok demokratických zmien. V súčasnosti ju poznáme ako Hospodárska a sociálna rada SR. Hovorí sa jej aj tripartita, pretože pozostáva zo zástupcov troch rôznych partnerov, štátu, pracujúcich a zamestnávateľov. Ako sa uvádza v zákone o tripartite, je to „ konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni.“ Jej základným poslaním je prinášať do sociálneho dialógu pripomienky ku krokom vlády z pohľadu rôznych združení, ktoré reprezentujú určitú skupinu ľudí a ich záujmy. Pretože vláda a jej členovia pri riadení štátu nemajú vždy objektívny a odborný pohľad na procesy, ktoré riešia. Jednoducho povedané: „viac hláv, viac rozumu.“ Fungovanie takéhoto systému sa snaží využiť skúsenosti a odborné znalosti čo najširšej verejnosti. Cieľom je dosiahnutie konsenzu medzi sociálnymi partnermi k zachovaniu sociálneho zmieru. Kto je členom tripartity je dané zákonom. Spochybňovanie kredibility či reprezentatívnosti jej členov je popieraním základných princípov tripartity. V demokratickej spoločnosti existuje viacero inštitúcií, ktoré slúžia na nepriamu participáciu občanov na tvorbe verejných politík. Tripartita je jednou z nich. Ak by sme popierali jej potrebu, môže sa ľahko stať, že iné podobné inštitúcie sa nám budú zdať taktiež zbytočné. Potom však budeme mať čoraz menej možností ovplyvniť to, čo zasahuje naše životy. A to je základom demokracie. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *