Pokračujúce snahy spoločnosti Mining Gold, smerujúce k realizácii projektu ťažby zlata v priestore Detva – Biely vrch, sa stretli s razantným odporom podpolianskych odborárov. Obávajú sa, že prípadná ťažba by negatívne ovplyvnila nielen prírodné podmienky oblasti, ale mohla by priamo ohroziť aj pracovné miesta  v regióne.

Odborári zo Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva, združujúci zhruba 1300 pracovníkov z miestnych firiem upozorňujú, že ťažobná spoločnosť sa usiluje o určenie prieskumného územia v priestore Detva – Biely vrch, čo by zahŕňalo aj celý Areál PPS Detva. Pokračovanie aktivít podobného charakteru by tak firmy samotné, investori, ako aj zákazníci mohli vyhodnotiť ako riziko pre svoje dlhodobé plány a ďalšie investície do rozvoja regiónu.  Strojársky priemysel, dominantný v Areáli PPS Detva, nie je –  podľa názoru odborárov – bez akýchkoľvek pochybností kompatibilný s činnosťou v oblasti baníctva a ťažby.

Z tohto dôvodu už viac ako 11 rokov prebieha kampaň proti navrhovanej ťažbe, do ktorej sa okrem odborárov zapojili aj zástupcovia ďalších 50 -ich dotknutých firiem, zástupcovia samosprávy, občianskych združení a širokej verejnosti Podpolianskeho regiónu.  Boli využité všetky nástroje, ktoré poskytuje demokratická občianska spoločnosť, vrátane verejných stanovísk, otvorených listov, petícií s viac než 11-tisíc podpismi, množstvom protestných pochodov či stretnutia s vrcholnými predstaviteľmi štátu.

Ťažobná spoločnosť sa svojho cieľu napriek tomu nevzdala a pokračovala v boji v dvoch konaniach pred súdmi súčasne. Aktuálne súdy zrušili pôvodne negatívne stanoviská Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a Ministerstva životného prostredia SR, čím vrátili vec na začiatok a otvorili možnosť pre opätovné začatie realizácie určenia dobývacieho priestoru a následnej ťažby.

Výbor ZO OZ KOVO PPS Detva preto vyzýva dotknuté štátne orgány, aby pri opätovnom rozhodovaní o predmetnom dobývacom priestore Detva – Biely vrch, ako aj prieskumnom území na vykonávanie geologického prieskumu Detva, prihliadli na zásadný nesúhlas všetkých relevantných subjektov, ako aj obyvateľov celého regiónu Podpoľania, a taktiež aj na verejný záujem, ktorým je rozvoj strojárskej výroby.

Pri posudzovaní projektu nemožno zabúdať ani na vplyvy na životné prostredie, na ktoré môže mať výkon ťažby devastačné účinky. Odborárov z Detvy v tejto súvislosti verejne podporila aj viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá sa dlhodobo venuje aj problematike dôsledkov klimatickej krízy.  „Dosahy na pracovné prostredie zamestnancov, ktoré musíme riešiť už v súčasnosti, budú len čiastkovým problémom a dôsledkom klimatickej krízy. Klimatické zmeny sa totiž podpíšu aj pod zánik niekoľkých desiatok miliónov pracovných miest,“ vyhlásila Uhlerová a zároveň vyzvala na vážnu diskusiu o tomto probléme aj na národnej úrovni.   Podľa nej je potrebné vysvetľovať súvislosť medzi environmentálnou záťažou, vážnymi klimatickými zmenami a ďalším prehlbovaním sociálnych a príjmových nerovností, chudobou a vôbec udržateľnosťou života ako takého.

Toho sú si vedomí aj odborári z Detvy, ktorý boj proti ťažobným plánom firmy Mining Gold nevzdávajú a odkazujú, že sú pripravení všetkými prostriedkami brániť svoj životný priestor, v ktorom vyrastali a ochrániť tak nádherný región Podpoľania so všetkými prírodnými krásami, ktoré pozná celé Slovensko.

Ilustračná fotografia: Facebook ZO OZ KOVO PPS Detva 

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *