Kozmetické ústupky UniCredit Bank štrajkujúci zamestnanci neakceptujú. Odborári majú podozrenie, že zamestnávateľ chce z peňazí všetkých zamestnancov odmeniť tých zamestnancov, ktorí sa štrajku nezúčastnili. Zároveň majú obavy, že banka nemá financie na sľúbené budúcoročné navýšenie platov ani podľa vlastného prezentovaného návrhu.

Štrajk v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia pokračuje už tretí deň. Na utorkovom protestnom zhromaždení v Bratislave sa zúčastnilo vyše 200 zamestnancov banky, ktorí prišli z celého Slovenska. V ďalšie dni protestovali zamestnanci pracujúci v pobočkách v Košiciach, Žiline a Zvolene spolu s kolegami z blízkeho okolia. „A to napriek daždivému počasiu a napriek tomu, že za dni štrajku prídu o svoju mzdu, čo kolegom s nižšími platmi spôsobí ešte väčší prepad príjmov, než mali doteraz,“ upozorňuje Jana Szászová predsedníčka odborovej organizácie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Upozorňuje predovšetkým na skutočnosť, že štrajku sa zúčastňujú aj lepšie platení kolegovia, ktorým až tak nezáleží, či sa ich mzdy zvýšia o 7 alebo 10 percent. „Štrajkujú zo solidarity, za transparentné odmeňovanie, za dôstojné mzdy a za férový sociálny dialóg. Ten, ktorý s nami vedie náš zamestnávateľ, pripomína metódy z raných štádií kapitalizmu a nie z 21. storočia,“ zdôrazňuje J. Szászová.

V stredu vedenie banky ponúklo odborárom namiesto 7-percentného 7,5-percentné navýšenie miezd. Tí to však odmietli, keďže sprostredkovateľom predložený návrh hovoril o plošnom 10-percentnom zvýšení miezd. Nepáči sa im ani návrh vedenia na rozdelenie 60-percentného koncoročného bonusu. Medzi zamestnancov ho majú rozdeľovať manažéri, čo vyvoláva odôvodnenú obavu, že banka chce takto získať prostriedky na odmenenie tých zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili štrajku. Odborári zotrvávajú na pôvodnej požiadavke každoročného vyplácania 60-percentného bonusu všetkým zamestnancom.

Odbory stále nedostali odpoveď na otázku, o koľko percent je plánované navýšenie mzdových alebo personálnych nákladov na budúci rok. Generálny riaditeľ na ich otázku nevedel, alebo nechcel odpovedať. Odbory majú obavy, že banka nemá prostriedky na deklarované 10% navýšenie miezd. Nasvedčuje tomu aj fakt, že doteraz nepredložila odborom kalkuláciu, ako chce rozdeliť 3 percentá určené na vyrovnávanie mzdových rozdielov, respektíve na rovné odmeňovanie.

Odborári pritom požadujú plošné 10-percentné navýšenie miezd. Vedenie banky iba 7-percentné navýšenie a 3-percentné vykrytie mzdových rozdielov. Z peňazí všetkých tak chce banka plniť zákonnú povinnosť vyplácať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty.

Štrajkujúci zamestnanci UniCreditu sa ospravedlňujú klientom banky za prípadnú nedostupnosť niektorých služieb, ktorú spôsobuje ich protestná akcia. V telefonických ponosách ich na to klienti upozorňujú. Odborári zdôrazňujú, že do tejto situácie boli dohnaní zamestnávateľom a jeho neférovým a diskriminačným postupom pri úprave mzdových podmienok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *