Zamestnanci v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia vstúpili po niekoľkomesačnom neúspešnom kolektívnom vyjednávaní 12.12.2023 do štrajku. Nakoľko sa obe strany nevedeli dohodnúť, do kolektívneho sporu vstúpil sprostredkovateľ. Zamestnanci banky boli ochotní akceptovať jeho návrh, čím ustúpili zo svojich pôvodných požiadaviek. Banka však odmietla aj návrh sprostredkovateľa. Zamestnanci sa odmietli zmieriť s tým, že im druhý rok po sebe klesnú reálne mzdy. Nemilo ich prekvapila aj reakcia vedenia banky na ich ústretové návrhy. Preto urobili len to, čo im v riešení kolektívneho sporu umožňoval zákon – vyhlásili ostrý štrajk.

Stretnutie zástupcov Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov bánk a poisťovní v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia s vedením banky, ktoré sa uskutočnilo 5.12.2023, skončilo ďalším neúspechom. Obe strany vyjednávajú o mzdovom navýšení už niekoľko mesiacov. Odborári pôvodne požadovali navýšenie miezd od januára 2024 o tohtoročnú mieru inflácie. Požadovali tiež vyplatenie dovolenkového príspevku v júli, a to vo výške 60 percent ich základnej mzdy.

Nakoľko sa obe strany nevedeli dohodnúť, do kolektívneho sporu vstúpil sprostredkovateľ. Zamestnanci banky boli ochotní akceptovať jeho návrh, čím ustúpili zo svojich pôvodných požiadaviek. Napríklad s plošným zvýšením miezd o 10 percent, ktoré nepokryje ani mieru tohtoročnej inflácie. Takisto aj s tým, že k zvýšeniu platov nedôjde v januári, ale až v apríli.

„Ani posledné rokovanie s vedením banky nič nezmenilo na jeho ponuke, ktorá je pre nás neprijateľná. Odmietame sa zmieriť s tým, že nám druhý rok po sebe klesnú reálne mzdy. Veľmi nemilo nás prekvapila reakcia vedenia banky na naše ústretové návrhy. Preto nám nič iné neostávalo, ako vyhlásiť ostrý štrajk,“ uviedla Jana Százsová predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu bánk a poisťovní v spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Súhlas so štrajkom podpísalo vyše 50 percent zamestnancov banky. „Vôbec nás neteší situácia, do ktorej sme boli dohnaní. Radšej by sme sa počas dňa starali o klientov a po práci o svoje rodiny,“ podotýka J. Szászová.

Odborári vedia, že situácia, do ktorej boli zamestnanci banky dotlačení, spôsobí problémy klientom banky. „Veríme, že nás chápu a vnímajú, že bojujeme za spoločnú vec. A to dôstojné pracovné a mzdové podmienky a za úroveň sociálneho dialógu, ktorí si zaslúžime rovnaký, ako ľudia pracujúci v okolitých krajinách,“ dodala J. Szászová.

Chceme to isté, čo naši kolegovia v zahraničných pobočkách banky

Zamestnanci chcú, aby mali, tak ako je to v iných – zahraničných pobočkách UniCreditu, každoročne vyplácaný dovolenkový bonus. Banka, naopak, trvá len na jednorazovom koncoročnom príspevku. Odborárom zdanlivo ustúpila, nakoľko pôvodne navrhovala len 35-percentný, koncoročný príspevok. Na poslednom jednaní ponúkla v priemere 60-percentný, odstupňovaný podľa hrubej mzdy. Najvyššie percento zvýšenia ponúka zamestnancom s najnižším príjmom a naopak.

Ďalším problémom je zvyšovanie platov. Banka, ktorej dva roky rastú zisky, za ten čas nezvýšila zamestnancom mzdy ani nie vo výške každoročnej inflácie. Ďalšie ochudobňovanie im hrozí aj v nasledujúcom roku. Odborári požadujú plošné 10-percentné navýšenie miezd. Vedenie banky ponúka 7-percentné plošné navýšenie a 3-percentné vykrytie mzdových rozdielov. „Mimochodom, je zákonnou povinnosťou banky vyplácať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Preto je pre nás neprijateľné, aby si banka túto povinnosť plnila z peňazí všetkých zamestnancov, navyše, keď deklaruje z úrovne skupiny UniCredit, že na rovné odmeňovanie vyčlení 100 mil. euro,“ podotýka J. Szászová.

Ďalším problémom je mzdový poriadok, ktorý sa stal tiež predmetom kolektívneho sporu, do ktorého vstúpil sprostredkovateľ. Napriek tomu, že obidve strany akceptovali jeho návrh na riešenie sporu, ktorý bol predložený ešte koncom júna, mzdový poriadok, ako príloha kolektívnej zmluvy, stále nie je dohodnutý. Zo strany banky sú dopĺňané body, ktoré neboli predmetom rokovania pred sprostredkovateľom. Termín uzavretia kolektívneho sporu bol po vzájomnej dohode oproti pôvodnému termínu 14. 7. 2023 posunutý na 9. 11. 2023. Nepomohlo a stále nie je nič dohodnuté.

Ostrý štrajk začal

V utorok 12. 12. 2023 sa v Bratislave, na križovatke Šancová – Žabotová, v blízkosti centrály banky, v čase začiatku štrajku, uskutočnila prvá demonštrácia zamestnancov UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia. Zúčastnilo sa jej vyše 200 zamestnancov banky, ktorí prišli z celého Slovenska. Protestovali aj zamestnanci pracujúci v pobočkách v Košiciach, Žiline a Zvolene spolu s kolegami z blízkeho okolia.

Na zvládnutie štrajku banka zabezpečila, že sa niektoré jej činnosti realizovali na diaľku prostredníctvom zamestnancov z Čiech. Slovenským zamestnancom zas sľubuje, že ak pomôžu zabezpečiť chod banky počas štrajku, dostanú odmenu.

Štrajkujúci zamestnanci sa pred centrálou stretávajú aj v ďalšie dni štrajku. Solidárnu podporu im prišli vyjadriť nielen prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová spolu s viceprezidentom Františkom Gajdošom, ale aj predstavitelia ostatných odborových zväzov združených v KOZ SR.

Kozmetické ústupky UniCredit Bank

Na rokovaní v stredu 13.12.2023 vedenie banky ponúklo odborárom namiesto 7-percentného 7,5-percentné navýšenie miezd. Tí to však odmietli, keďže sprostredkovateľom predložený návrh hovoril o plošnom 10-percentnom zvýšení miezd.

Nepáči sa im ani návrh vedenia na rozdelenie 60-percentného koncoročného bonusu. Medzi zamestnancov ho majú rozdeľovať manažéri, čo vyvoláva odôvodnenú obavu, že banka chce takto získať prostriedky na odmenenie tých zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili štrajku. Odborári zotrvávajú na pôvodnej požiadavke každoročného vyplácania 60-percentného bonusu všetkým zamestnancom.

Odbory stále nedostali odpoveď na otázku, o koľko percent je plánované navýšenie mzdových alebo personálnych nákladov na budúci rok. Generálny riaditeľ na ich otázku nevedel, alebo nechcel odpovedať. Odbory majú obavy, že banka nemá prostriedky na deklarované 10% navýšenie miezd. Nasvedčuje tomu aj fakt, že doteraz nepredložila odborom kalkuláciu, ako chce rozdeliť 3 percentá určené na vyrovnávanie mzdových rozdielov, respektíve na rovné odmeňovanie.

Odborári pritom požadujú plošné 10-percentné navýšenie miezd. Vedenie banky iba 7-percentné navýšenie a 3-percentné vykrytie mzdových rozdielov. Z peňazí všetkých tak chce banka plniť zákonnú povinnosť vyplácať rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty.

Historicky prvý štrajk v bankovom sektore úspešný

V štvrtý deň štrajku na piatkovom rokovaní (15.12.2023) obidve zmluvné strany dospeli ku kompromisnej dohode. Tá sa zásadne nelíši od tej, ktorú odbory navrhovali zamestnávateľovi ešte deň pred vyhlásením štrajku.

Odbory sa s bankou dohodli na navýšení miezd od 1.4.2024 o 8% plošne, pričom vo výške od 6% budú navýšené mzdy zamestnancom vo vyšších príjmových kategóriách, 10% tým menej zarábajúcim. Na vyrovnanie mzdových prostriedkov budú vyčlenené 2% z celkového objemu miezd. Zároveň bude zamestnancom najneskôr vo vyúčtovaní miezd za mesiac december vyplatený jednorazový bonus vo výške 1130 euro. Táto dohoda je prvým krokom k dosiahnutiu rovnakých princípov odmeňovania zamestnancov v rámci skupiny Unicredit Group. 

„V tomto kolektívnom spore nešlo len o peniaze, ale aj o postoj zamestnávateľa k sociálnemu dialógu. Veríme, že tento štrajk bol určitou očistou pre všetkých zúčastnených a že komunikácia medzi zamestnávateľom a odbormi sa posunie na úroveň, ktorá bude zodpovedať 21.storočiu a bude korešpondovať s deklarovanou sociálnou zodpovednosťou. Aj teraz sme videli, aká dôležitá je kvalita sociálneho dialógu pre dosiahnutie oprávnených nárokov zamestnancov,“ uviedla Jana Szászová.

Historicky prvý štrajk v bankovom sektore v Slovenskej republike bol úspešný najmä vďaka odvahe, jednote a výdrži zamestnancov banky. Solidárnu podporu im vyjadrila Konfederácia odborových zväzov SR, ako aj ostatné členské odborové zväzy a odborári pôsobiaci v rámci bankového sektora, ktorých predstavitelia sa protestných zhromaždení pred centrálou banky každý deň zúčastnili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *