Európska odborová konfederácia (EOK) oceňuje úsilie, vynaložené na vytvorenie plánu obnovy Európskej únie, na ktorého realizáciu predpokladá investíciu  vo výške 750 miliárd EUR, čo je nad rámcom dlhodobého rozpočtu EÚ (t.j. MFF ). Aj keď to nestačí, predstavuje to oveľa lepšiu odozvu na koronakrízu v porovnaní s odozvou Európske únie na finančnú krízu v roku 2008. Tá bola zameraná skôr na šetrenie. Riziká sú veľmi vysoké, keďže 45 miliónov pracovníkov je aktuálne ohrozených nezamestnanosťou.

„EOK žiada o tzv. Obnovu pre ľudí – nevracajme sa do minulosti, ale budujme sociálne spravodlivejšiu digitálnu budúcnosť, ktorá bude priaznivá aj pre klímu!“

Ak má vzniknúť Obnova pre ľudí, musí viac reagovať na skutočné potreby národov. Tie predstavujú:

 • Ušetriť a zároveň vytvoriť milióny kvalitných pracovných miest
 • Zvýšiť investície do všetkých odvetví hospodárstva, vrátane sociálnych a zdravotníckych služieb
 • Nezabudnúť na nikoho s ambicióznymi opatreniami v oblastiach klímy, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a uskutočňujú sociálne spravodlivú transformáciu
 • Podporovať pracujúcich ľudí, ktorí sú postihnutí reštrukturalizáciou obchodných spoločností
 • Digitalizovať ekonomiku tak, aby boli rešpektované práva pracovníkov a poskytovali ľuďom viac príležitostí a kontroly nad ich životmi
 • Zaručiť, aby sa k takýmto úsporným opatreniam nemuseli ľudia vracať, a to ani teraz a ani v budúcnosti
 • Obnova pre ľudí by mala vyplácať finančné prostriedky iba krajinám EÚ, ktoré rešpektujú demokraciu a právny štát, a tiež spoločnostiam, ktoré akceptujú práva zamestnancov, kolektívne vyjednávajú a zvyšujú a podporujú blahobyt/ lepšiu životnú úroveň svojich pracovníkov.

Všetci na palube za spravodlivejšiu, ekologickejšiu a digitálnu budúcnosť!

Obnova pre ľudí by mala znížiť sociálne nerovnosti a priniesť spravodlivé platy: t.z. zvyšovať mzdy pre všetkých, intenzívnejšie kolektívne vyjednávať (najmä na národnej a odvetvovej úrovni), lepšie platiť kmeňových pracovníkov a vyššie ohodnotiť pracovné miesta, ktoré sú často podhodnotené, slabo platené a často vykonávané ženami. Verejné peniaze by nemali pomáhať pri vykorisťovaní pracujúcich ľudí, nemali by pomáhať spoločnostiam, ktoré odmietajú rokovať o spravodlivých mzdách s odbormi alebo odmietajú diskutovať o svojich rozhodnutiach so zástupcami zamestnancov.

Obnova pre ľudí musí tiež zahŕňať partnerstvo – partnerstvo odborov a zamestnávateľov pri formovaní európskych a národných plánov obnovy a zabezpečovaní sociálne spravodlivej transformácie na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, čo znamená cestu obnovy pre našu planétu, a rovnako aj možnosť pre ľudí zarobiť si na živobytie.

Naše požiadavky voči rozhodovacím orgánom EÚ

EOK žiada inštitúcie EÚ, aby zlepšili svoje plány pre obnovu, a to nielen tak, ako je spomenuté vyššie, ale aj konkrétne prostredníctvom:

 • Zvrátenia rozpočtových škrtov vo fondoch, ako sú Fond spravodlivej transformácie, Nástroja na podporu solventnosti a financovanie v oblasti zdravia, InvestEU, Horizon Europe, REactEU a programy vonkajšej činnosti
 • Zvrátenia škrtov v rozpočte EÚ navrhovaných Radou EÚ, zachovanie sociálnych investícií a posilnenie ESF +
 • Zavedenia zmysluplných podmienok na dodržiavanie zásad právneho štátu a práv pracovníkov do rozpočtu EÚ a obnovovacích fondov
 • Zlepšenia „vlastných zdrojov“ EÚ, aby sa financovanie obnovy stalo pre EÚ udržateľným a zlepšenia zdrojov členských štátov prostredníctvom daní z korporácií, plastov, uhlíkových emisií, digitálnej ekonomiky a finančných transakcií.
 • Zapojenia odborových zväzov a zamestnávateľov do procesov plánovania, implementácie a monitorovania národných plánov obnovy
 • Zabezpečenia toho, aby opatrenia v oblasti riadenia / núdzovej brzdy nemohli zavádzať úsporné postupy, ani zdržiavať plány obnovy ako prostriedok na oddialenie platieb
 • Implementáciou Európskeho piliera sociálnych práv ako podstatnú súčasť obnovy

Je tiež nevyhnutné, aby sa zachovali vnútroštátne a európske núdzové opatrenia, vrátane schém práce na kratší pracovný čas a programu SURE, až kým sa investície plánu obnovy nezačnú dostávať do ekonomiky: tak, aby medzi týmito dvoma nebol žiaden časový odstup počas toho, ako by milióny zamestnancov mohli prísť o prácu. Tieto núdzové opatrenia sa musia týkať všetkých pracujúcich ľudí, ktorí čelia dočasnej alebo trvalej nezamestnanosti alebo strate príjmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *