© Foto: KOZ SR© Foto: KOZ SR

Na základe rozhodnutia Snemu Konfederácie odborových zväzov SR v súvislosti s aktuálnou situáciou medzi odbormi a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predkladanými novelami zákonov dotýkajúcimi sa zamestnancov sa KOZ SR 8. októbra 2020 obrátila listami na prezidentku Slovenskej republiky, ako aj na predsedu vlády SR.

V súvislosti s udalosťami posledných týždňov Konfederácia odborových zväzov SR s podporou odborových zväzov organizovala protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. Dôvodom protestov bolo konanie ministra práce a jeho zavádzajúce vyjadrenia na adresu Konfederácie odborových zväzov SR.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na ostatnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil rokovanie v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR. Pritom na rokovanie HSR predložil minister práce úplne iný návrh na zmenu výšky minimálnej mzdy ako v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Následne na rokovaní vlády SR minister práce prezentoval návrh na zmenu výšky minimálnej mzdy, na ktorom sa dohodol len so zástupcami zamestnávateľov. Pri svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových nárokov, zníženie automatu na výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Rovnako spôsob, ako minister práce zvolával Predsedníctva HSR a plenárne zasadnutia HSR, boli v rozpore s Rokovacím poriadkom HSR SR schváleným HSR SR.

Návrhy ministra proti zamestnancom

Za navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády SR, ktoré už prešli rokovaním vlády SR, vidí KOZ SR najmä snahu o znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich a negatívny zásah do postavenia a práv zamestnancov.

Z toho dôvodu sa KOZ SR obrátila listami ako na prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, tak aj na predsedu vlády SR Igora Matoviča.

„Sociálny dialóg nie je hra, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie. Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie. Sme si toho vedomí, a to nielen preto, že viesť sociálny dialóg je súčasťou dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorej je Slovenská republika členom,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Rovnako ako na protestných pochodoch aj v liste KOZ SR vyzvala predsedu vlády, aby sa stal gestorom obnovenia sociálneho zmieru a zamedzil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny nezmyselne trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *