Európski odborári organizovaní v Európskej odborovej konfederácii (EOK) podporujú výzvu Európskeho parlamentu, aby Európska komisia zakázala neplatené stáže a investovala do kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí v období prudkého nárastu nezamestnanosti mladých ľudí.

Tento návrh je súčasťou prijatého uznesenia Parlamentu zameraného na zlepšenie návrhu Európskej komisie na posilnenie „záruky pre mladých ľudí“.

Posilnený balík „záruky pre mladých ľudí“, ktorý bol predložený v júli 2020, nedosiahol očakávania a bol zameraný viac na formálne vzdelávanie ako na skutočné zamestnanie, bez silnejšieho partnerstva a účinnej koordinácie s odborovými a ďalšími zainteresovanými organizáciami občianskej spoločnosti požadovaných kvalitatívnych kritérií.

Záruka pre mladých ľudí bola zavedená v roku 2013, pretože nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch stúpala nad 50 %.

Európsky dvor audítorov však zistil, že systém „nedosahoval pôvodné očakávania“, pričom až 60 % intervencií pozostávalo skôr z praktických stáží než zo skutočných pracovných miest. Medzinárodná organizácia práce uviedla, že „v mnohých prípadoch pridelenie zdrojov nestačí na splnenie odporúčaní“.

Keďže nezamestnanosť mladých od januára 2020 vzrástla o 315 000 na viac ako 3 milióny, je zásadné poučiť sa z chýb poslednej schémy.

Preto EOK podporuje uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré požaduje:

  • Zvýšený podiel financovania z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý sa má prideliť na schému v dlhodobom rozpočte EÚ.
  • Právny nástroj na presadzovanie spravodlivej odmeny za stáže a učňovské vzdelávanie.
  • Lepšie monitorovanie vykonávania systému v členských štátoch a jeho výsledkov.

Konfederačný tajomník EOK Ludovic Voet uviedol: „Keď nezamestnanosť mladých ľudí v súčasnosti stúpa výraznejšie ako po finančnej kríze, je nevyhnutné, aby sa EÚ poučila z minulých chýb tým, že mladým ľuďom ponúkne kvalitné pracovné miesta a skutočnú právnu ochranu pred vykorisťovaním. Odbory, mládežnícke skupiny a teraz aj poslanci Európskeho parlamentu vyzvali Komisiu, aby zlepšila záruku pre mladých ľudí zákazom neplatených stáží a zvyšovaním investícií. Komisia nemôže stále zahrabávať hlavu do piesku pred vylepšeniami potrebnými pre tento program. Dodatočné financovanie EÚ však musí byť spojené s prísnejšími pravidlami kvality, aby sa zabezpečilo, že peniaze daňových poplatníkov nebudú nahrádzať neisté pracovné miesta.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *