Kroky poslancov Európskeho parlamentu (EP) – Denisa Radtkeho (EPP) a Agnesa Jongeriusa (S&D) – na zlepšenie navrhovanej smernice o primeraných minimálnych mzdách, prinášajú dôležité zmeny pre pracovníkov, predovšetkým tých s nízkou mzdou, hovorí Európska odborová konfederácia (EOK).

No zástupkyňa generálneho tajomníka EOK varuje pred akýmkoľvek oslabením návrhov:

„Najslabšie platení pracovníci neprimerane trpeli už počas poslednej recesie a sú najviac zasiahnutí aj pandémiou COVID-19. Mnohí z týchto pracovníkov boli po vypuknutí pandémie správne zaradení medzi kľúčových pracovníkov a ďalej pracovali v extrémne náročných a stresujúcich podmienkach, aby naše krajiny naďalej fungovali. Pozmeňujúce návrhy, navrhnuté poslancami EP Radtkem a Jongeriusom, sú to najmenej, čo si pracujúci ľudia zaslúžia.“

Vylepšenia, predložené výboru EP pre zamestnanosť a dôrazne podporené EOK, zahŕňajú:

  • Uvedenie, že kolektívne vyjednávanie zahŕňa odborové zväzy a nielen „organizácie pracovníkov“ (čo by mohlo vytvoriť priestor pre falošné odbory alebo zástupcov vybraných zamestnávateľom).
  • Právo odborových zväzov na prístup na pracovisko.
  • Nastavenie prahu dôstojnosti, pod ktorý by zákonné minimálne mzdy nemali byť vyplácané.
  • Získanie verejných zákaziek, umožnené len spoločnostiam, ktoré rešpektujú právo pracovníkov na združovanie sa v odboroch a kolektívne vyjednávať.
  • Zabezpečenie toho, aby národné plány pre kolektívne vyjednávanie zahŕňali kroky proti boju proti odborom zo strany nečestných zamestnávateľov.

Hoci plne podporujeme tieto zmeny, Európska odborová konfederácia tvrdí, že tieto právne zmeny samy o sebe nezvrátia narastajúcu nerovnosť v rozdelení bohatstva za posledné roky:

  • Dnes len dvaja z piatich pracovníkov v Európskej únii ťažia z kolektívne vyjednanej mzdy, zvyšok nemá žiadnu protiváhu na právomoc zamestnávateľa stanoviť mzdy.
  • 24 miliónov pracovníkov v EÚ poberá minimálnu mzdu pod hranicou chudoby a dôstojnosti.
  • Mzdy sa zvýšili menej ako produktivita práce v 15 členských štátoch EÚ v období 2010 až 2019.
  • Pracovníci v dvoch tretinách členských štátov EÚ dostávajú menší podiel z HDP svojej krajiny ako na začiatku dekády.

„Smernica o primeraných minimálnych mzdách, vylepšená navrhovanými pozmeňovacími návrhmi Európskeho parlamentu, by znamenala znesiteľnejší život pre ľudí, ktorí majú nízku mzdu a spomalila by nárast nerovnosti“, uviedla zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynch a dodáva: „No na to, aby sa vrátili peniaze, privlastnené za poslednú dekádu klesajúcich miezd, rizikovej práce a rastúcej nerovnosti, je potrebné oveľa viac.“

„Odbory budú sledovať, ako poslanci EP budú hlasovať v najbližších týždňoch a či podporia tieto nevyhnutné zlepšenia,“ doplnila Esther Lynch, „a vyzývame poslancov EP a ministrov, aby prevzali zodpovednosť za spravodlivé mzdy pre pracujúcich. Podpora a zlepšenie týchto veľmi rozumných, zacielených zmien smernice, je prevzatie zodpovednosti.

 „Žiadam politikov, aby si spomenuli, kto sú „kľúčoví pracovníci“ počas pandémie a krízy, z ktorej sa ešte len dostávame. Bohatých nežiadame, aby riskovali svoje zdravie, často ide o pracujúcich ľudí s nízkymi mzdami, ktorí ledva vyžijú.“

Ilustračná fotografia Andrea Piacuadio od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *