Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa tohto roku rozhodol udeliť Cenu pre občiansku spoločnosť projektom na podporu duševného zdravia. Víťazom sa stala írska charitatívna organizácia Third Age. Združenie Integra a ďalší traja uchádzači sa podelili o ostatné ceny.

Slovenská organizácia Integra získala 7. marca Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za svoju iniciatívu „Šialený? No a!“, ktorá sa usiluje odbúrať stereotypy tým, že podporuje súcitné chápanie duševného zdravia medzi mladými ľuďmi.

Vďaka tejto iniciatíve obsadilo slovenské združenie tretie miesto a získalo cenu v hodnote 9 000 EUR. Tú istú sumu dostali aj tri ďalšie projekty: dva z Fínska a jeden z Talianska. Prvú cenu v hodnote 14 000 EUR získala írska nadácia pre tretí vek Third Age.

Na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa konalo počas historicky prvého Týždňa občianskej spoločnosti v EHSV, predseda výboru Oliver Röpke zablahoželal víťazom aj všetkým ostatným uchádzačom, ktorí sa zúčastnili na tomto ročníku Ceny pre občiansku spoločnosť. Zdôraznil, že ich práca v oblasti duševného zdravia je skutočne inšpirujúca a mala by sa uznať aj na úrovni EÚ: „Ľudia v celej EÚ, mladí aj starí, čoraz viac zápasia s problémami v oblasti duševného zdravia. Úzkosť a depresia zaznamenali všade v Európe prudký nárast. Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní služieb, ktoré v súčasnosti nezabezpečuje v dostatočnej miere systém verejného zdravotníctva, pričom sa kladie mimoriadny dôraz na osobitné potreby zraniteľných skupín. Dnes oceňujeme občiansku spoločnosť, ktorá koná.“

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Laurențiu Plosceanu pri udeľovaní cien nadviazal na slová predsedu: „Poruchy duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia a poruchy príjmu potravy sa rozšírili v celej Európe. Možno ide o tichú epidémiu, je to však epidémia obrovských rozmerov. Náš výbor chce touto cenou prelomiť tabu a otvorene hovoriť o duševnom zdraví a duševnej pohode. Chceme tiež vyzdvihnúť úsilie, ktoré na zlepšenie duševnej pohody vyvíja občianska spoločnosť.“

Iniciatíva združenia Integra „Šialený? No a!“ poskytuje pohľad z prvej ruky na to, aké to je mať duševné problémy a ukazuje cestu k uzdraveniu. Odborný expert a dospelá osoba s vlastnou skúsenosťou s duševnými chorobami navštevujú slovenské školy, aby si počas jedného dňa pohovorili o tejto problematike so študentmi vo veku od 15 do 20 rokov.

Samotní študenti prijali tento program pozitívne, povzbudilo ich to, aby otvorene hovorili o svojom duševnom zdraví, a dalo im to nádej do budúcnosti.

„Stretnutie s ľuďmi, ktorí prekonali psychickú krízu, na mladého človeka vždy veľmi zapôsobí. Mladým ľuďom to dodáva odvahu, aby vzali život do vlastných rúk. Dať im na cestu životom iskierku nádeje, to je na nezaplatenie. Táto dôležitá cena bude mať veľký význam pre podporu duševného zdravia v našej krajine,“ uviedla riaditeľka združenia Integra Jana Hurová.

KTO SÚ OSTATNÍ VÍŤAZI

Prvú cenu získala írska charitatívna organizácia Third Age, ktorá sa usiluje bojovať proti osamelosti v starobe tým, že ľuďom, ktorí sú osamotení, oslabení a zraniteľní, ponúka spoločnosť a pomoc. Jej víťazný projekt, sieť sociálnej angažovanosti Age Well, prináša jedinečnú komunitnú službu, v rámci ktorej ľudia starší ako 50 rokov pomáhajú seniorom v rizikovej situácii a v núdzi: pravidelne ich navštevujú a robia im nielen príjemnú spoločnosť, ale pomocou dotazníka formou telefónnej aplikácie zároveň sledujú aj ich zdravie a pohodu. Na základe takto získaných informácií sú potom klienti nasmerovaní na potrebné služby a poskytne sa im konkrétna pomoc.

Druhé miesto obsadilo fínske združenie Pro Lapinlahti a jeho komunitné centrum Lapinlahden Lähde alebo „Prameň z Lapinlahti“. Centrum, ktoré bolo postavené počas renovácie nemocnice v helsinskej štvrti Lapinlahti, organizuje rôzne semináre a podujatia zamerané na osvetu v oblasti duševného zdravia a každoročne privíta okolo 50 000 návštevníkov. Proklamuje sa za zónu bez diagnóz, kde môže byť každý sám sebou, bez diagnostickej nálepky, a namiesto paternalizmu ponúka posilnenie sebadôvery.

Štvrtú cenu získala fínska nadácia Lilinkoti, ktorej poslaním je podporovať duševné zdravie svojimi inovačnými a kreatívnymi hrami s názvom The World of Recovery. Odohrávajú sa vo futuristickom svete nádeje a pomáhajú hráčovi na ceste k zotaveniu prostredníctvom cieľov, ktoré podporujú zdravý obraz samého seba, osobnú samostatnosť a aktívny a zmysluplný život. Ide o dve odlišné hry: nenásilnú smartfónovú hru a oceňovanú spoločenskú rolovú hru. Hry sú určené osobám, ktoré sa zotavujú z duševných chorôb a zbavujú závislosti od návykových látok, ako aj odborníkom. Sú voľne dostupné.

Projekt Telling Stories for Good zabezpečil talianskej neziskovej organizácii Animenta piate miesto. Týmto projektom Animenta prepisuje stereotypné naratívy o poruchách stravovania, ktoré len v Taliansku postihujú viac ako štyri milióny ľudí, z čoho dva milióny sú dospievajúci. Jej programy v oblasti prevencie a osvety vykonávajú dobrovoľníci online a v školách v celom Taliansku a doteraz oslovili 10 000 detí.

EHSV vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť v júli 2023 a venoval ju duševnému zdraviu, čím chcel uznať kľúčovú úlohu, ktorú zohráva občianska spoločnosť pri liečbe porúch duševného zdravia a ich prevencii. Víťazi boli vybraní spomedzi viac ako 100 uchádzačov z 23 členských štátov. Kreativita a odhodlanie, ktorými sa vyznačujú predložené projekty, svedčia o obrovskom nadšení občianskej spoločnosti a jej silnej motivácii pomáhať ľuďom bojovať s problémami v oblasti duševného zdravia a ukazujú, že tieto organizácie môžu rozhodujúcim spôsobom pomôcť obmedziť rozsah tejto tichej epidémie v EÚ.

Toto ocenenie, ktoré sa udeľuje už štrnástykrát, odmeňuje neziskové projekty, ktoré realizujú jednotlivci, organizácie občianskej spoločnosti a podniky. Každý rok sa vyberá iná téma zameraná na niektorú dôležitú oblasť činnosti EHSV. Víťazi získajú nielen peňažnú odmenu, ale aj uznanie, ktoré by im mali umožniť rozšíriť svoje projekty a ešte viac pomáhať svojim komunitám.

EHSV v roku 2022 výnimočne udelil cenu za dve oblasti činnosti: mládež a pomoc Ukrajine. V roku 2021 boli ocenené projekty v oblasti klímy podporujúce spravodlivú transformáciu. V roku 2020 EHSV svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočne nahradil Cenou za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii ochorenia COVID-19. Ďalšími témami predchádzajúcich ročníkov boli napríklad rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, európska identita a kultúrne dedičstvo a migrácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *