Blížia sa letné mesiace, s ktorými je spojené i sezónne zamestnávanie pre mnoho firiem na Slovensku, ako aj možnosti privyrobenia si v lete. Sezónni pracovníci sú dôležitou súčasťou európskeho trhu práce a sú na nich odkázané viaceré odvetvia. Pracujú predovšetkým v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny alebo pri pestovaní kvetov,  v cestovnom ruchu ako zamestnanci rekreačných strediskách a pod.

V predchádzajúcej časti ste sa mohli dozvedieť o legislatívnych predpisoch, záťaži teplom či chladom, pitnom režime a ďalších opatreniach BOZP, súvisiacich so sezónnymi prácami. Tento článok vám priblíži, ako má vyzerať vhodný pracovný odev, aké ochranné pomôcky a aké organizačné opatrenia by sa mali dodržiavať pri práci v horúčavách vo vybraných sektoroch, s príkladom z konkrétnej prevádzky. V závere nájdete aj niekoľko praktických odporúčaní pre všetky prevádzky počas sezónnych prác.

Správny výber oblečenia a OOPP

Oblečenie na letné práce vonku by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlejších farieb. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu.

Pri práci v chlade má mimoriadny význam tepelná izolácia pracovníka t. j. ochranný odev. Vhodným oblečením je odev, štandardizovaný podľa pracovných podmienok, napr. viacvrstvové oblečenie, rukavice a i.

Práca s bremenami

Pri ručnej manipulácii s bremenami sa musia používať také pracovné postupy, aby sa predišlo úrazom, vznikajúcim najmä prirazením bremena alebo jeho vyšmyknutím sa z rúk, zranením rúk či iných častí tela o povrch bremena, pošmyknutím alebo zakopnutím pri chybnom alebo nevhodnom druhu podláh na komunikáciách, zosunutím bremena v dôsledku chybného upevnenia, narazením alebo pádom bremena pri zdvíhaní, prenášaní, spúšťaní alebo nárazom zamestnanca na dopravný prostriedok, na uložené predmety a pod. Pri ručnej manipulácii s bremenami je potrebné rešpektovať a dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty, uvedené v osobitnom predpise. Pri vykonávaní prác s balenými a kusovými bremenami treba využívať prostriedky kontajnerizácie a paletizácie, ako aj špecializované úchopové prostriedky, zamedzujúce vypadávaniu bremien. Pri práci s bremenami sú tiež dôležité triedy práce a optimálne teploty pre výkon práce. Významné sú aj smerné hmotnostné limity a rozdelenie prác podľa pohlavia a veku.

Trieda 1a: je bežnou administratívnou prácou, ide o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou,. ako je písanie na počítači, triedenie drobných predmetov a pod. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 až 27 °C, prípustná 20 až 28 °C.

Trieda práce 1 b zahŕňa najmä riadenie osobného motorového vozidla, prácu postojačky občas spojenú s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien (predavači, montéri, opracovanie malých dielov a pod.). Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 až 25 °C, prípustná 19 až 27 °C.

Trieda práce 1 c je práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov), ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov a pod.). Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 až 24 °C, prípustná 17 až 26 °C.

Trieda práce 2 je stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg, spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve – omietanie a pod., záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien), chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17 až 21 °C, prípustná 12 až 25 °C.

Trieda práce 3 zahŕňa intenzívnu prácu ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie), tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4 je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Organizačné opatrenia

Pri práci vonku počas extrémnych horúčav môže byť vhodným organizačným opatrením úprava pracovného času, napr. posunutím začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie prestávky v práci počas najväčších horúčav, príp. skrátenie pracovnej doby. Opatrenia možno konzultovať s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré  zo zákona vykonávajú dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách tak, aby nebolo ohrozené zdravie zamestnancov. Pri zvýšenej fyzickej námahe je potrebné prerušiť práce častejšími prestávkami v tieni a v čase medzi 11 až 15 hodinou sa na slnku,  pokiaľ je to možné, nezdržiavať.

Výrobné  a montážne haly v letnej prevádzke

Vo výrobných halách a montovniach sú v lete problematické hlavne zvýšené  teploty a vetranie. To však nemusí byť nutne spojené so slnečným žiarením. Veľa tepla vydávajú rôzne stroje. Z tohto dôvodu môžu byť rizikové prevádzky, napr. tehelne, zlievarne železa, práčovne, gumárne, sklárne. Hrozí v nich najmä nevoľnosť, spôsobená nedostatkom kyslíka kvôli nedostatočnému odvetrávaniu, prehriatie kvôli nesprávnemu oblečeniu, nedostatočná hydratácia organizmu, poranenie končatín na prehriatej podlahe a pri manipulácii so strojmi a bremenami.

Opatrenia:

Chladenie a klimatizácia

Každá časť haly by mala mať vlastný vetrací systém na regulovanie teploty a odvod vlhkosti. Okrem zamestnancov treba schladiť aj stroje. V prípade zvýšenej prašnosti musí byť zaistená aj vhodná filtrácia vzduchu.

Oblečenie

Pre letné prevádzky sa hodí oblečenie z ľahkých materiálov (plátenné alebo bavlnené), svetlej farby, ktoré dobre vetrá. Treba sa vyhnúť syntetike a tmavým farbám. Oblečenie musí zodpovedať aj povahe práce.

Hydratácia

Nie je dobré čakať, až  sa bude pociťovať smäd a pri zmenovej práci v hale je potrebné piť pravidelne počas celej pracovnej zmeny. Odporúča sa  2-4 poháre nesladenej tekutiny za hodinu, podľa  náročnosti práce.

Správna obuv a rukavice

Pri práci v rozhorúčených halách je kľúčový správny výber topánok a obuvi, ktoré chránia nohu od rozpálenej podlahy a rukavíc na zamedzenie spálenia pri manipulácii so strojmi. Protišmyková podrážka by mala byť samozrejmosťou, ďalšie bezpečnostné prvky je potrebné voliť podľa typu práce.

Práce na cestách a vozovkách

Zasypávanie dier, asfaltovanie povrchov vozovky, stavanie nových komunikácií, opravovanie starých a poškodených. Leto je sezóna prác na cestách, ktoré patria k najnebezpečnejším.

Rizikom sú prevažne:

 • rýchlo idúce  a prechádzajúce automobily,
 • vozidlá, pohybujúce sa priamo na stavbe,
 • zlá viditeľnosť,
 • prechádzanie rušných komunikácií,
 • vysoké teploty asfaltu a cestných zmesí.

Ako sa proti rizikám brániť?

 • bariéry a znížené rýchlostné limity na miestach prebiehajúcich prác,
 • zabezpečenie vhodných OOPP, v tomto prípade hlavne s reflexnými prvkami pre lepšiu viditeľnosť,
 • poučenie a informovanie zamestnancov o rizikách a správnom správaní priamo na pracovisku-stavbe,
 • vodič, poverený prepravou asfaltu, musí byť poučený o bezpečnosti na pracovisku, pokiaľ je to možné aj vrátane plánov pracoviska, podľa ktorých sa má pohybovať. Poučenie musí byť zaznamenané, podpísané a označené dátumom.

Asfalt sa dodáva pri vysokej teplote (až 230 ˚C) a prípadne tiež pod tlakom. Pri manipulácii s asfaltom je potrebné postupovať mimoriadne opatrne a podľa stanovených pokynov. Minimalizuje sa tak , riziko popálenia alebo iného zranenia osôb poverených vyložením, ako aj nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia alebo technického zariadenia.

Práce v prevádzkach  HORECA

Mnoho činností v HORECA zahŕňa ručnú manipuláciu, ako napríklad zdvíhanie a prekladanie hrncov a panvíc, ukladanie náčinia do umývačiek riadu, nosenie tanierov, ohýbanie sa nad čistenými predmetmi a hrncami. Tieto činnosti a dlhé státie môžu zapríčiniť bolesť chrbtice, zatiaľ čo prudké a opakujúce sa činnosti a zlý postoj či poloha pri práci môžu sprevádzať poškodenia horných končatín.

V odvetví sa používajú látky na čistenie a dezinfekciu. Spracovanie jedla alebo biologický odpad v kombinácii s vlhkým prostredím môžu spôsobiť alergické reakcie či kožné choroby, ako je napr. dermatitída. Škodlivé sú aj emisie z výparov pri varení a iné výpary. Rizikom pre zamestnancov je aj druhotný dym z fajčenia. Neúmerné vystavenie tela horúcemu pracovnému prostrediu môže zapríčiniť zdravotné problémy. Potničky a mdloba sú prvými symptómami, ktoré naznačujú vypätie.

Opatrenia na zlepšenie pracovného prostredia

 • vetranie, úprava vzduchu/ochladzovanie, klimatizácia alebo lokálne chladenie vzduchu,  používajte odsávač, ak je to možné,
 • zníženie vlhkosti použitím klimatizácie alebo odvlhčovačov vzduchu a odstránenie zdroja vlhkosti, napríklad  vypnutie vodného kúpeľa,
 • zabezpečenie pravidelného prísunu tekutín,
 • používanie OOPP z pohodlných vzdušných materiálov ako je bavlna, aby sa zabezpečil vzdušný pohyb a zabránilo sa poteniu.

Najčastejšie riziká v odvetví HORECA a ako ich znížiť:

 • pošmyknutia, zakopnutia a pády,
  • používanie ostrých nástrojov a nožov,
  • popáleniny a obareniny,
  • ručná manipulácia,  dlhé státie a statické pozície,
  • hluk,
  • škodlivé  chemické látky,
  • nadmerná tepelná záťaž,
  • nebezpečenstvo požiaru,
 • kontakt so zákazníkmi (občas problémovými),
 • vysoký podiel práce vo večerných hodinách a počas víkendov, ktoré narušujú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnanca,
 • vyššia úroveň stresu v porovnaní s inými odvetviami.

Pošmyknutia, zakopnutia a pády sa môžu výrazne znížiť prijatím jednoduchých opatrení:

Zabezpečte správnu údržbu na pracovisku a v priestoroch, kadiaľ sa chodí a udržiavajte tieto priestory voľné a bez prekážok,  používajte vhodnú obuv,  zaistite vhodné osvetlenie, zatvárajte dvierka od rúr, umývačiek riadu a skriniek, používajte rebríky dostatočne dlhé, ktorých dolné a horné zakončenie je zabezpečené protišmykovými podložkami. Nikdy nepoužívajte nevhodné náhrady namiesto rebríka,  ako sú napr. stoličky, kartóny alebo sudy, schodiská musia byť dobre osvetlené a vybavené pevným  zábradlím,  používajte protišmykovú podlahovú krytinu, zabezpečte bezpečnostné označenia s cieľom zabrániť nebezpečenstvu pošmyknutia, zakopnutia a pádu.

Niekoľko odporúčaní pre všetky prevádzky počas sezónnych prác

 1. Ochraňujte pred slnkom aj svoje prinesené jedlo! (Nebezpečenstvo pomnoženia baktérií a vznik črevných či iných ochorení.) Znie to banálne, ale aj pokazené jedlo môže byť rizikom pri letných prácach. Obed v krabičke, ktorý nie je v chlade, totiž podlieha skaze veľmi rýchlo. Preto je dobré mať na pracovisku vždy aspoň prenosnú chladničku.
 2. Chráňte pokožku a kožu pred priamym slnkom a ÚV žiarením!

Slnečné lúče môžu poškodiť tiež kožu. Chrániť sa musíte predovšetkým pred nebezpečným ultrafialovým (ÚV) žiarením. Pri trvalom pobyte na slnku vašej pokožke hrozí vážne poškodenie, ktoré môže skončiť aj rakovinou (kožný melanóm). Veľmi citlivé sú na slnečné žiarenie materská znamienka, vysoká dávka ÚV žiarenia môže tiež oslabiť imunitný systém.   V tomto prípade zákon na ochranu nemyslí a chrániť sa tak zamestnanci musia sami. Prípadne sa dohodnite na podmienkach so zamestnávateľom individuálne alebo v rámci kolektívnej zmluvy. Pokiaľ je to možné, noste pri práci ľahký priedušný odev z prírodných savých materiálov, ktorý pokryje čo najväčšiu plochu tela. Nezabúdajte na pokrievku hlavy a ideálne tiež zátylku. Používajte ochranný krém s SPF (sun protection factor) minimálne 15. Naneste 30 minút pred začiatkom práce na slnku a v priebehu smeny minimálne jeden krát naneste krém znovu. Slnko môže ohroziť aj zrak. Ochranné okuliare patria k najpodceňovanejším ochranným prvkom. Správne okuliare pre letnú prácu by mali mať účinný UV filter. Pri pravidelnom pobyte na slnku bez slnečných okuliarov s UV filtrom totiž hrozí šedý zákal. Už 15 minút na priamom slnku môže byť pre zrak nebezpečných.

 1. Správne odhadnite prehriatie organizmu

Telo si dokáže samo povedať, že už vysoké teploty alebo slnečné lúče nezvláda.

1. Tepelné vyčerpanie – Organizmus sa snaží naznačiť, že už toho má dosť. Ste podráždení, unavení, znižuje sa vaša ostražitosť, chýba vám motivácia, motá sa vám alebo vás bolí hlava, nemáte chuť do jedla. Tepelné vyčerpanie obvykle spôsobuje dehydratácia. Akonáhle pocítite tieto príznaky, okamžite prestaňte pracovať, vyhľadajte kľudné chladné miesto a dopĺňajte tekutiny.

2. Úpal – Telo stráca schopnosť termoregulácie. Na tele sa vám tvoria potničky následkom nadmerného potenia a zvýšenej vlhkosti. Pociťujete tzv. tepelné kŕče – bolestivé svalové kontrakcie. Cítite sa vyčerpaní a prehriati. Úpal je vážne ohrozenie, spôsobené predovšetkým nedostatkom tekutín, spôsobeným nadmerným potením. V takomto prípade rýchle vyhľadajte odbornou pomoc!

3. Úžeh -Vaše telo bolo veľmi dlho vystavené slnku a intenzívnemu UV žiareniu. Máte červenú pokožku alebo sa vám na nej dokonca tvoria pľuzgiere. Robí sa vám nevoľno, prehrial sa vám mozog.

Pri úžehu okamžite vyhľadajte tieň, schlaďte svoju hlavu aj pokožku a aplikujte prípravok, obsahujúci kyselinu pantothenovú či panthenol. Úžeh sa môže dostaviť aj niekoľko hodín po výkone práce na slnku.

 • Nepodceňujte alergie a parazity

Neviditeľným nebezpečenstvom môžu byť na letných pracoviskách alergie. Či už na prach, pele alebo chemické látky. Treba myslieť aj na tablety, či spreje proti alergii. Významným činiteľom sú aj parazity, ako napr. kliešte. Vyskytujú sa v trávnatých porastoch, záhradách, parkoch i lesoch. Vyskytujú sa na koncoch listov, steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Infikované kliešte prenášajú ochorenia ako lymská borelióza a kliešťová encefalitída. Prevenciou je vyhýbanie sa miestam s predpokladaným výskytom kliešťov, nosiť oblečenie, pokrývajúce najväčšie časti tela, najmä dlhé nohavice, ponožky a svetlý odev. Treba používať aj repelenty a po návrate domov je potrebné skontrolovať celé telo.

 • Zariaďte prvú pomoc

Povinnosťou každého zamestnávateľa je – nielen pri letných sezónnych prácach – zaistiť dostupnú prvú pomoc. Dobre vybavená lekárnička je základ, na mieste by však mal byť prítomný i preškolený pracovník, ktorý prvú pomoc podá.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., samostatná vedecko-výskumná pracovníčka s bohatými skúsenosťami najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, faktorov pracovného prostredia, trhu práce a zamestnanosti, či pracovnoprávnych vzťahov. Venuje sa aj expertným aktivitám na rôznych projektoch, lektorskej a publikačnej činnosti. Na projekte Podpora kvality sociálneho dialógu sa podieľala ako garantka a odborná analytička na 3 analytických výstupoch a v súčasnosti poskytuje poradenstvo v rámci Klientskeho centra odborov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *