Minulý týždeň sme sa zúčastnili kongresu maďarskej odborovej konfederácie SZEF, v preklade Odborárske fórum spolupráce. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval viceprezident František Gajdoš a koordinátor vzdelávania Roland Klokner. Maďarské SZEF si na kongrese zvolila nové vedenie, predsedom sa opäť stal Csaba Csóti.

SZEF je jednou zo siedmich maďarských odborových konfederácií. SZEF tvorí 16 zväzov a združuje vyše 50 000 členov. Konfederácia zastupuje predovšetkým zamestnancov, ktorí pracujú pre štát a pôsobia vo verejnej správe. Niektoré problémy nás, podľa viceprezidenta KOZ SR Františka Gajdoša, takpovediac spájajú. Bez ohľadu na to, v akej krajine sme, odborári rovnako bojujú za lepšie postavenie zamestnancov, vyššie mzdy či kvalitné pracovné podmienky. Viceprezident František Gajdoš v príhovore vyzdvihol, že „naše krajiny nezdieľajú len spoločnú štátnu hranicu, ale majú aj spoločnú históriu, kultúru a hodnoty. Preto aj spolupráca medzi našimi odborovými centrálami, ale aj členskými odborovými zväzmi, môže viesť k posilneniu hodnôt sveta práce a ochrane práv pracujúcich.“

Delegáti si zvolili nové vedenie a predsedom konfederácie sa znova stal Csaba Csóti. „Zamestnávanie v štátnej a verejnej správe môže byť príkladom aj pre súkromný sektor, samozrejme, ak štát, teda zamestnávateľ správne uplatňuje pracovné podmienky. SZEF preto trvá na tom, aby títo zamestnanci boli ocenení a zvýšili sa im mzdy“, zdôraznil v úvodnom príhovore Csaba Csóti.

SZEF môže byť pre nás v istých oblastiach inšpiráciu, podotkol koordinátor vzdelávania KOZ SR Roland Klokner. Práve vzdelávanie začínajúcich odborárov majú na veľmi dobrej úrovni. „Majú tzv. intenzívny vzdelávací systém pozostávajúci z niekoľkých semestrov. Zameraný je v prvom rade na komunikáciu, pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pod.“

Pre KOZ SR sú dobré vzťahy so zahraničím a vzájomné partnerstvá dôležitou „spojkou“, ktorá nás motivuje, zbližuje a inšpiruje. Samozrejme, nie je vždy možné porovnávať hospodársku, ekonomickú, politickú a sociálnu situáciu krajín, odkiaľ pochádzajú jednotlivé odborové centrály. Naposledy sme si však všetci prešli neľahkými krízami, a to pandémiou COVID 19, energetickou krízou, infláciou a vojnou na Ukrajine. Preto sme riešili a borili sa s rovnakými problémami a nástrahami, ktoré sme dovtedy nepoznali. O to viac je pre nás výmena skúseností prínosom do ďalších dní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *