Pre odbory sú európske voľby príležitosťou na poskytnutie nových impulzov pre európsku politiku. Po kovidovej, energetickej a bezpečnostnej kríze sa otázky sociálno-ekologickej transformácie, klimatických zmien a rastúcej globálnej systémovej konkurencie Európy stávajú oveľa aktuálnejšími a predstavujú pre Európu obrovské výzvy.

Demokratické deficity v členských štátoch, sociálne rozdiely a pravicový extrémizmus ohrozujú základné hodnoty Európskej únie a posilňujú nacionalistické tendencie. EÚ musí byť preto jednotnejšia a schopnejšia konať, aby bola pripravená primerane reagovať na vnútorné a vonkajšie výzvy. Ochrana zamestnancov a ich záujmov je pre úspešnú Európsku úniu kľúčová.

Európska únia musí byť odolná voči kríze, aby mohla lepšie chrániť svojich občanov pred nezamestnanosťou a chudobou a ponúknuť im perspektívy. Práca musí byť spravodlivo odmeňovaná a pracovné podmienky musia byť bezpečné a priaznivé pre život všetkých.

To sa dá dosiahnuť len vtedy, ak budú môcť pracovníci všade v Európe rozhodovať o svojich pracovných podmienkach v podnikoch a na pracoviskách a ak sa odstráni nerovnováha, ktorá v Európe existuje v prospech hospodárskych slobôd a na úkor práv pracovníkov.

Sociálna spravodlivosť v Európe je v kríze

KOZ SR predstavila v interaktívnej diskusii na svojej pôde zástupcom odborových zväzov Manifest Európskej odborovej konfederácie, ktorý je zameraný na voľby do Európskeho parlamentu, a odborárske priority skupiny pracovníkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Napriek pokroku, ktorý dosiahli odbory a iné progresívne sily, je sociálna spravodlivosť v Európe v kríze. V uplynulom roku sa pracujúcim rekordne znížili reálne mzdy, zatiaľ čo bezohľadní zamestnávatelia naďalej zaznamenávajú rekordné zisky. Inštitúcie EÚ medzitým hrozia návratom k úsporným opatreniam a otvárajú dvere ďalšej deregulácii, čím trestajú pracujúcich.

Je potrebné, aby európske voľby priniesli Parlament a Komisiu, ktoré sa zaviažu pracovať pre spravodlivú Európu s bezpečnými pracovnými miestami, dôstojnou mzdou, vynikajúcimi verejnými službami, právami žien a rovnosťou pre všetkých, silnými právami pracovníkov a posilneným kolektívnym vyjednávaním a sociálnym dialógom. Je potrebné zabrániť útokom na odbory: rozbíjanie odborov musí byť trestné. Je to nevyhnutné na ochranu a posilnenie demokracie v Európe.

Odborársky manifest k voľbám

Vízia, ktorá formuje odborársky manifest, zobrazuje Európu ako spoločenstvo ľudí a národov, kde každý môže žiť a pracovať bez strachu z chudoby, neistoty, diskriminácie a násilia. Manifest sa zaväzuje k presadzovaniu Európskeho piliera sociálnych práv a chráni základné ľudské práva vrátane reprodukčných práv a rodovej rovnosti.

Manifest vyzýva európske politické strany a kandidátov, aby podporili hodnoty a priority vychádzajúce z Charty hodnôt EOK, Berlínskeho manifestu a Akčného programu EOK. Tieto hodnoty zahŕňajú ochranu práv pracovníkov, rovnosť, demokraciu na pracovisku a sociálny dialóg.

EOK varuje pred hrozbou krajnej pravice, ktorá klamlivo tvrdí, že podporuje pracujúcich, ale v skutočnosti útočí na odbory a demokratické práva. Manifest vyzýva k odmietnutiu spolupráce s krajne pravicovými silami v európskych inštitúciách.

Dvanásť záväzkov pre spravodlivú dohodu pre pracovníkov:

 • Lepšie pracovné miesta a príjmy: Zvýšenie miezd a podpora konvergencie príjmov s cieľom dosiahnuť spravodlivejšiu distribúciu bohatstva.
 • Zastavenie neistej práce a zlepšenie pracovných podmienok: Ochrana práv pracovníkov vrátane práva na prácu na dobu neurčitú a zákaz neplatených stáží.
 • Podpora odborov, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu: Posilnenie práv odborov a pracovníkov a zvýšenie pokrytia kolektívnym vyjednávaním.
 • Bezpečná práca: Zlepšenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenie psychosociálnych rizík.
 • Odmietnutie úsporných opatrení: Podpora nového hospodárskeho modelu s dôrazom na reálnu ekonomiku a spravodlivé zdaňovanie.
 • Silná priemyselná politika a verejné služby: Implementácia silnej európskej priemyselnej politiky a zabezpečenie prístupu k vysokokvalitným verejným službám.
 • Verejné financie pre sociálny pokrok: Podmienenie verejných financií sociálnymi, daňovými a environmentálnymi kritériami.
 • Zabezpečenie spravodlivých transformácií: Záruka spravodlivej digitálnej transformácie a dosiahnutie klimatických cieľov.
 • Boj proti sociálnemu dumpingu a podvodom: Regulácia sprostredkovateľov práce a zvýšenie presadzovania pravidiel pracovnej mobility.
 • Spravodlivý prístup k migrácii a azylu: Posilnenie bezpečných a regulárnych migračných ciest a ochrana práv migrantov a žiadateľov o azyl.
 • Progresívna úloha Európy vo svete: Konanie EÚ v súlade s jej sociálnym modelom a podpora ľudských práv vo svete.
 • Spravodlivejšia a demokratickejšia Európa: Zavedenie protokolu o sociálnom pokroku a reforma európskych inštitúcií pre sociálnejšiu a demokratickejšiu EÚ.

Priority zástupcov zamestnancov v oblasti sociálneho pokroku 2023 až 2025

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ.

Skupina pracovníkov preto v súvislosti s blížiacimi sa júnovými eurovoľbami definovala priority v oblasti sociálneho pokroku. Vyzývajú pripraviť cestu budúcnosti, ktorá bude nielen sociálna a udržateľná, ale zároveň bude podporovať zásady právneho štátu, ľudské práva, rodovú rovnosť, solidaritu a rozmanitosť, zároveň posilniť postavenie našej demokracie a spoločnosti a každého jednotlivca v nej bez ohľadu na okolnosti.

Zástupcovia organizácií zamestnancov by chceli zaslaním ich priorít lídrom demokratických skupín v Európskom parlamente dosiahnuť, aby ich vízia premietla do volebných programov a aby sa v ďalšom volebnom období EÚ zaistil skutočný a udržateľný sociálny pokrok.

EOK a jej národné konfederácie, ako aj KOZ SR, a skupina pracovníkov EHSV vyzývajú európske politické strany a kandidátov, aby podporili hodnoty a priority definované v manifeste a spolupracovali na dosiahnutí konkrétnych opatrení.

Jedna myšlienka na článok “Priority odborov v súvislosti s eurovoľbami v roku 2024”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *