Európsky parlament vyzval na prijatie právnej normy, ktorá by v celej EÚ zaviedla právo digitálne sa odpojiť od práce bez negatívnych následkov.

Poslanci požadujú, aby bolo „právo na odpojenie“, ktoré zamestnancom umožňuje nezaoberať sa pracovnými úlohami, telefonátmi, e-mailmi či inou pracovnou elektronickou komunikáciou vo voľnom čase vrátane sviatkov či dovoleniek, zadefinované ako základné právo.

Schválený text vyzýva členské štáty na prijatie všetkých potrebných opatrení, ktoré zamestnancom umožnia právo na odpojenie od práce účinne využívať, a to aj prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi. Vnútroštátne orgány by tiež mali zabezpečiť adekvátnu ochranu osôb, ktoré toto právo skutočne využijú, pred diskrimináciou, kritikou, prepustením z práce či inými podobnými postihmi zo strany zamestnávateľa.

„Nemôžeme ponechať milióny európskych pracovníkov, ktorí sú vyčerpaní tlakom byť neustále k dispozícii a pridlhým pracovným časom, svojmu osudu,“ vyhlásil spravodajca uznesenia Alex Agius Saliba a doplnil, že „nastal čas aktualizovať práva zamestnancov tak, aby zodpovedali novej realite digitálneho sveta“.

Do rozpravy o návrhu sa zapojili aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová argumentovala tým, že:

„Pandémia vírusu COVID-19 spôsobila okrem iného aj to, že viac ako tretina Európanov pracuje z domu. V mnohých odvetviach sa tak ešte viac preukázal vplyv informačných a komunikačných technológií, vrátane väčšej flexibility pri organizácii práce. Zároveň však dochádza k stieraniu rozdielov medzi pracovným a voľným časom, čo znamená negatívny dosah na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ľudia pracujúci z domu by preto nemali cítiť povinnosť a byť tlačení do odpovedí na e-maily, správy či telefonáty mimo ich pracovného času. Právo na odpojenie je o dodržiavaní právnych predpisov týkajúcich sa dĺžky pracovného času, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Negatívny vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

EOK víta záujem Európskeho parlamentu o právo odpojiť sa. Ide o dôležité právo z pohľadu kvality a dôstojnosti života pracujúcich ľudí.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynchová uviedla: „Očakávame, že Európska komisia teraz predloží legislatívu, aby si pracujúci mohli uplatniť právo odpojiť sa od práce mimo pracovného času. Obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 donútili milióny ľudí pracovať z domu, čím sa môže zotrieť hranica medzi pracovným a súkromným časom, preto je potreba zabezpečiť vymáhateľné právo odpojiť sa akútna. Z pohľadu EOK je jasné, že aj po skončení pandémie bude z domu pracovať oveľa viac ľudí ako pred pandémiou.“

Zo zistení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) vyplýva, že u ľudí, ktorí pravidelne pracujú z domu, je v porovnaní s osobami pracujúcimi v priestoroch zamestnávateľa dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať viac ako maximálne povolených 48 hodín týždenne.

Prieskum pracovných podmienok v EÚ z roku 2019 ukazuje, že u ľudí, ktorí pravidelne pracujú z domu:

  • Je šesťkrát väčšia pravdepodobnosť, že budú pracovať vo voľnom čase.
  • Ide o skupinu pracovníkov, pri ktorej je najväčšia pravdepodobnosť, že sa budú počas noci opakovane budiť.

Škodlivý pozmeňujúci návrh

EOK počas rokovania vyzvala skupinu S&D, aby stiahla škodlivý pozmeňujúci návrh podaný na poslednú chvíľu, ktorý zabraňuje akejkoľvek legislatívnej činnosti v oblasti práva odpojiť sa na obdobie troch rokov – čo v skutočnosti znamená približne osem rokov (vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a obdobia nadobudnutia účinnosti).

Pokus o vytvorenie „legislatívneho veta“ vo forme tohto pozmeňujúceho návrhu je nesprávny a nebezpečný, pretože:

  1. Hoci skupina podporuje právo na odpojenie, zároveň v návrhu žiada o zastavenie legislatívnej činnosť na takmer desať rokov. Obrovský nárast práce z domu v dôsledku pandémie COVID-19 sa stal trendom, ktorý neodíde: práca z domu sa stáva bežnou a zákonodarcovia by zanedbali svoju povinnosť, ak by vylúčili akúkoľvek legislatívu v oblasti práva odpojiť sa na taký dlhý čas.
  2. Hoci skupina tvrdí, že rešpektuje autonómiu odborov a zamestnávateľov pri uzatváraní dohôd, samotný pozmeňujúci návrh akékoľvek autonómne dohody prakticky znemožňuje. EOK sa domnieva, že by v budúcnosti bolo veľmi náročné získať mandát na uzavretie dohody, ak by si Komisia myslela, že nemôže iniciovať legislatívu v danej oblasti počas takmer desiatich rokov. Návrh teda nielenže takéto dohody nerešpektuje, ale úplne ich zabíja.
  3. V základných zmluvách EÚ ani v legislatíve EÚ sa nehovorí nič o tom, že by EÚ nemohla alebo nemala navrhovať legislatívu tri roky od podpisu autonómnej dohody v danej oblasti medzi sociálnymi partnermi. Európsky parlament navyše nemá právomoc vykladať ustanovenia Zmluvy v oblasti európskeho sociálneho dialógu a v oblasti autonómnych dohôd sociálnych partnerov.
  4. Autonómna dohoda o digitalizácii pokrýva široký rozsah tém vrátane umelej inteligencie a digitálneho dohľadu. Chce Európsky parlament zabrániť prijatiu európskej legislatívy v týchto oblastiach na niekoľko rokov? Chcú poslanci EP zrušiť zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnych trhoch z dôvodu, že je v tejto oblasti uzavretá autonómna dohoda?
  5. Autonómna rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o digitalizácii ani nehovorí o práve odpojiť sa, uvádza sa v nej, že „náležitosti pripojenia a odpojenia“ sú témou na rokovanie medzi odbormi a zamestnávateľmi.
  6. Pozmeňujúci návrh dáva zbraň do rúk tým, ktorí sú proti prijatiu legislatívy v oblasti práv a pracovných podmienok pracujúcich ľudí. Išlo by o zásadnú a veľmi závažnú chybu v úsudku.

Parlament tiež hlasoval za pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada Komisiu, aby odložila legislatívu o práve odpojiť sa o tri roky – to znamená, že pracovníci nebudú mať vymáhateľné právo odpojiť sa najmenej desať rokov. Údajným dôvodom na posunutie termínu je „autonómna dohoda sociálnych partnerov“ o digitalizácii podpísaná minulý rok. Autonómna dohoda sa však netýka práva odpojiť sa. Keďže Európsky parlament jednoznačne nemá mandát interpretovať dohody so sociálnymi partnermi, EOK žiada Európsku komisiu, aby ignorovala žiadosť o odloženie európskej legislatívy v oblasti práva odpojiť sa.

„Správa Parlamentu je prínosná, s výnimkou tohto nešťastného pozmeňujúceho návrhu,“ dodáva tajomníčka EOK Isabelle Schömannová. „Správa dláždi cestu európskej legislatíve, žiada minimálne právne normy pre prácu z domu a umožňuje prijatie krokov na ochranu duševného zdravia, pohody, súkromného a rodinného života pracovníkov. Tešíme sa na čo najskoršiu možnú spoluprácu s Európskou komisiou a poslancami EP na veľmi potrebnej smernici EÚ o práve odpojiť sa, aby sa zvýšila ochrana pracovníkov vo všetkých sektoroch.“

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Fotografia: © European Union, 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *