Dňa 27.3.2023 sa na pôde Konfederácie odborových zväzov SR uskutočnila významná osvetová aktivita s názvom „Prednášky o pravicovom extrémizme“. Školenie bolo súčasťou národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu a zúčastnili sa ho predsedovia a členovia odborových organizácií, združených v KOZ SR.

Téma extrémizmu je aktuálna v každej spoločnosti a dobe. Na Slovensku je situácia v oblasti radikalizácie a extrémizmu relatívne stabilná, no je kľúčové nezanedbávať vzdelávanie v tomto smere. Extrémistické hnutia sú na vzostupe v celej Európskej únii, čo vytvára potrebu vzdelávania spoločnosti v tejto oblasti.

Lektor, historik Juraj Lepiš, ktorý sa venuje problematike extrémizmu, predstavil kľúčové pojmy, definujúce extrémistické hnutia. Účastníci sa napríklad dozvedeli, že v slovenskom Trestnom zákone neexistuje zákonná definícia pojmu extrémizmus. Základnými kritériami na rozdelenie extrémistických hnutí sú pravicový, ľavicový, náboženský a ekologický extrémizmus. Všetky tieto formy definujú ich základné znaky.

Ďalšou podstatnou časťou prednášky bola prezentácia symbolov, ktoré používajú extrémisti a radikálne náboženské skupiny. Účastníci sa lepšie zorientovali v problematike, keďže lektor uviedol niekoľko príkladov prejavov extrémizmu v realite života. Príklady pochádzajú z rozsudkov slovenských súdov.

V závere vzdelávacej aktivity mali účastníci možnosť si neformálnou, hravou formou vymeniť svoje osobné názory. V písomnej spätnej väzbe hodnotili aj vystupovanie lektora, kvalitu prednesu, zaujímavosť témy vzdelávacej aktivity.

Význam vzdelávania v boji proti extrémizmu nemožno podceňovať. Ide o rozšírený problém, ktorý môže spôsobiť značné škody jednotlivcom, komunitám a spoločnostiam ako celku. Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii extrémizmu podporou kritického myslenia, tolerancie a rešpektu k odlišným názorom a kultúram.

Na záver možno povedať, že vzdelávacia aktivita „Prednášky o pravicovom extrémizme“ bola významným krokom v podpore vzdelávania o tejto dôležitej problematike. Účastníci získali cenné poznatky o rôznych formách extrémizmu, a tiež o škodách, ktoré môžu spôsobiť. Je nevyhnutné pokračovať v tomto úsilí pri vzdelávaní spoločnosti o extrémizme, aby sme  vytvorili tolerantnejší a pokojnejší svet.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *