Podľa nového výskumu ETUI je rekordný nedostatok pracovnej sily v Európe poháňaný nízkymi mzdami a pracovnými podmienkami.

Počet voľných pracovných miest v Európe je momentálne rekordne vysoký a viac ako štvrtina firiem v EÚ minulý rok zaznamenala problémy vo výrobe v dôsledku nedostatku pracovnej sily.

Poprední predstavitelia EÚ a zástupcovia podnikov hádžu vinu výlučne na nedostatočné zručnosti európskych pracovníkov. Vybavenie väčšieho počtu pracovníkov zručnosťami potrebnými na prácu v priemyselných odvetviach budúcnosti je kľúčovou súčasťou sociálne spravodlivej transformácie na zelené hospodárstvo.

No z výskumu Európskeho odborového inštitútu (ETUI), ktorý bol zverejnený, vyplýva, že:

  • Odvetvia, v ktorých v rokoch 2019 až 2022 najviac chýbali pracovníci, mali tendenciu ponúkať vo všeobecnosti horšie pracovné podmienky.
  • Nedostatok pracovníkov sa jednoznačne zintenzívnil na pracovných pozíciách s relatívne nižšou mzdou, a to aj pri porovnaní s podobnými pracovníkmi.
  • Pracovná sila najviac chýba v sektoroch a na pozíciách, ktoré nevyhnutne nevyžadujú viac zručností.

Tieto zistenia dokazujú, že ak chce Európa vyriešiť problém s chýbajúcou pracovnou silou, treba posilniť kolektívne vyjednávanie a zlepšiť platové a pracovné podmienky, ako aj zručnosti.

Za normálnych okolností by napätý trh práce viedol k väčšej vyjednávacej sile pracovníkov, a teda k zvýšeniu miezd a zlepšeniu pracovných podmienok. V polovici členských štátov EÚ však reálne mzdy v minulom roku klesli napriek tomu, že reálne zisky sa zvýšili.

Európska odborová konfederácia vyzýva EÚ, aby financovanie priemyslu prostredníctvom Plánu zelenej dohody pre priemysel podmienila tým, že príjemcovia budú musieť poskytovať zamestnancom odbornú prípravu a zlepšovať mzdy a pracovné podmienky prostredníctvom kolektívnych zmlúv.

Generálna tajomníčka EOK, Esther Lynch, uviedla: „Zamestnávatelia nevedia nájsť dostatok pracovníkov, pretože neponúkajú dostatočné mzdy alebo pracovné podmienky. Ako povedal Joe Biden, odpoveď je jednoduchá: plaťte im viac. Nastal čas, aby európski politici prestali chodiť okolo horúcej kaše a vyslali jasnú správu zamestnávateľom. EÚ by tiež mala po vzore USA podmieniť verejné financovanie pre firmy záväzkom vyplácať dôstojné mzdy, poskytovať férové podmienky a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, ako aj jasným záväzkom týkajúcim sa kolektívneho vyjednávania. Európa by sa mala prestať snažiť konkurovať nízkymi mzdami a zlými podmienkami a radšej by mala zvýšiť produktivitu prostredníctvom investícií do vysoko technologických, vysokokvalifikovaných a vysokokvalitných pracovných miest.“

ZDROJ: ETUI https://www.etui.org/publications/labour-shortages-turning-away-bad-jobs

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *