V pondelok 4.júla sa po rannej zmene u zamestnávateľa ZKW Slovakia s.r.o. (obec Krušovce, hneď vedľa mesta Topoľčany) na hlavnom parkovisku konalo zhromaždenie zamestnancov, na ktorom mali možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť s neznesiteľným teplom vo výrobných halách.

S touto aktivitou prišli odborári zo Základnej organizácie OZ KOVO ZKW, pričom nespokojnosť zamestnancov bolo potrebné vyjadriť trúbením pri odchode z parkoviska. Tí zamestnanci, ktorí sa cítia komfortne, trúbiť nemali.

Odborová organizácia už začiatkom júna (a predtým dokonca už vo februári pri riešení čerpania zo sociálneho fondu) navrhovala zamestnávateľovi, aby sa iontové nápoje na letné obdobie nakúpili práve z prostriedkov sociálneho fondu pre všetkých zamestnancov. Zároveň odborová organizácia upozorňovala, aby sa zamestnávateľ nedostal do situácie, že niektorí zamestnanci budú mať iontový nápoj a iní nie.
Táto požiadavka sa nestretla s pochopením vedenia spoločnosti, ktoré poukazovalo, že pri zarábaní týchto nápojov nebude dodržaná dostatočná čistota a všetko bude ulepené. Odborová organizácia sa vyjadrila, že je na zamestnávateľovi, v akej forme budú tieto nápoje distribuované.

Síce vtedy zamestnávateľ uvažoval aj o možnosti, že tento nápoj by mohol byť už zarobený, do dnešného dňa sa nič také neudialo. Dokonca jediná možnosť, kde si môžu výrobní zamestnanci nabrať vodu, je len voda na WC, hoci už na začiatku roku zamestnávateľ novým zamestnancom sľuboval, že budú na halách zásobníky s vodou. Žiaľ, ani toto sa nezrealizovalo.

Minulý týždeň odborová organizácia opäť kontaktovala vedenie spoločnosti v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a navrhla zaviesť s okamžitou platnosťou bezpečnostné prestávky pre všetkých zamestnancov a taktiež iontové nápoje pre všetkých zamestnancov počas letného obdobia, alebo zabezpečiť barely s pitnou vodou na všetkých halách.

Odborová organizácia nedostala žiadnu spätnú väzbu. Keďže však ide o zdravie a život zamestnancov, podnikla prvé kroky ohľadom nespokojnosti zamestnancov, ďalšie budú nasledovať.

Ako vidíte z videí, zamestnanci jednoznačne ukázali, že nie sú spokojní s tým, čo sa momentálne deje a dali to zamestnávateľovi jasne najavo.

Zamestnanci sú pripravení na ďalšie nátlakové akcie, až kým zamestnávateľ neprestane, doslova kašlať na nespokojných zamestnancov.

Patrik Mrižo a výbor OZ KOVO ZKW

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *