Od 1. júna 2023 prichádza k zmene vo vyplácaní príplatkov za nočnú prácu, prácu cez víkendy, ale aj za sťažený pracovný výkon a pracovnú pohotovosť.

Suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája dosahuje 1,790 eura za každú hodinu práce. Základná výška tohto príplatku bude po novom opäť tvoriť najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožní dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu. Pôjde o čiastku 1,811 eura za hodinu, do konca mája je to suma 1,610 eura za hodinu.

Výška príplatku za prácu v nedeľu od 1. júna stúpne z 3,580 eura na 4,023 eura za každú odpracovanú hodinu. Ak sa u zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, suma príplatku bude najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo bude predstavovať 3,621 eura za hodinu práce. Aktuálne ide o čiastku 3,220 eura na hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vykonávanú medzi 22:00 a 6:00 do konca mája dosahuje 1,430 eura za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, príplatok za nočnú prácu je aktuálne vo výške 1,790 eura. Od začiatku júna sa základná suma príplatku za nočnú prácu zvýši na 1,609 eura, čo bude 40 % z minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu bude mať nárok na príplatok v sume najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 2,012 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, po novom najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu. Od začiatku júna pôjde o 1,408 eura, do konca mája príplatok v tomto prípade dosahuje pevnú sumu 1,250 eura.

Za sťažený výkon práce v prostredí, kde negatívne pôsobia faktory pracovného prostredia, patrí do konca mája mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,720 eura za každú hodinu práce. Od začiatku júna bude tento príplatok najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,805 eura. Nárast z 0,720 eura na 0,805 eura čaká od júna aj príplatok za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Kým doteraz je tento príplatok stanovený pevnou sumou, od júna bude tvoriť najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.

Pripomeňme si:

Od roku 2020, kedy bol zmenený Zákonník práce v časti, ktorá pojednáva o príplatkoch za prácu, sme opakovane upozorňovali, že v roku 2022 zamestnanci doplatia na takúto úpravu. Už v roku 2020 sme vyčíslili, že negatívny efekt zmrazenia výšky mzdových zvýhodnení na mzdovú úroveň zamestnancov bude 48 mil. € (za prácu v sobotu 8,3 mil. €, za prácu v nedeľu ďalších 13,1 mil. € a za prácu v noci 26,6 mil. €). V tom čase to bola lákavá úspora nákladov zamestnávateľov, avšak bez ohľadu na zohľadnenie dôsledkov pre zamestnancov.

Preto návrat k právnej úprave, ktorá platila do roku 2020, vnímame v súčasnej situácii najmä extrémneho rastu cien ako cestu k zvýšeniu príjmu a tým pádom aj životnej úrovne zamestnancov a ich rodín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *