Kolektívne vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu nejdú vždy „ako po masle“, no ich výsledok je pre KOZ SR viac než podstatný. Sociálnym partnerom je v tomto prípade vláda a predstavitelia samosprávy. Napriek tomu, že sa tieto mzdy z roka na rok zvyšujú, pracovať pre štát a byť pre občanov jeho predĺženou rukou už nie je pre ľudí veľmi lákavé.

Uplynulé obdobie bolo náročné pre všetkých zamestnancov. Krízy rovnako zasiahli súkromný sektor, ako aj verejnú sféru. Platy štátnych a verejných zamestnancov v spodných platových tarifách však v posledných rokoch nedosahovali ani úroveň minimálnej mzdy a museli byť do jej výšky dorovnávané.

„Pri poslednom kolektívnom vyjednávaní sme dali jasne najavo, že sme proti tomu, aby sa platy zamestnancov štátnej a verejnej správy rozdielne valorizovali, ako napríklad učiteľom. Nakoniec sme na to pristúpili a zmluvu podpísali, keďže sa v nej vyjednávajú aj iné benefity. A urobili sme dobre, keďže politická situácia v našej krajine je taká, aká je,“ povedala predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Milena Rácová.

Percentuálne sa platy v školstve valorizovali viac, a to učiteľom vysokých škôl, výskumným a vývojovým zamestnancom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. K prvému navýšeniu prišlo ešte v januári, kedy sa im platy zvýšili o 10% a od septembra o ďalších 12%. Platové tarify štátnych zamestnancov sa na začiatku roka zvýšili o 7 % a od septembra o ďalších 10 %. Rovnako to platilo a platí aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kolektívne vyjednávanie tiež „sprevádzal“ akýsi tlak z nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácie, čo vyústilo aj do protestu zamestnancov školstva v Bratislave.

Faktom je, že bývalá vláda vyčlenila až miliardu eur na zvýšenie platov týmto zamestnancom pracujúcim pre štát. V čase kríz a najmä historicky najvyššej inflácie bolo však toto navýšenie opodstatnené a aj žiadúce. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová po kolektívnom vyjednávaní na tlačovej konferencii zdôraznila, že „sme otvorili aj samotnú otázku o zmene systému odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a v štátnej službe smerom k tomu, aby to odmeňovanie bolo nastavené spravodlivo na oveľa vyššej úrovni a kolektívne vyjednávanie bude naozaj iba nadstavbou tohto odmeňovania a nie doháňaním systémových problémov a chýb, ktoré sa vlečú desiatky rokov“.

Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity, ktoré majú pre zamestnancov tiež podstatný význam. Spomenieme napríklad skrátenie pracovného času, dovolenka navyše, či zvýšenie odstupného a odchodného o jeden funkčný platy, a to nad rozsah zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *