Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu ešte vyvracia desaťročia starý mýtus, že zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje rušenie pracovných miest.

Cenu získali David Card, Joshua Angrist a Guido Imbens za reálny prieskum v 90. rokoch minulého storočia, ktorý empiricky preukázal, že teória, opakovaná konzervatívnymi ekonómami o tom, že vyššie minimálne mzdy znamenajú menej pracovných miest, sa nezakladá na faktoch.

Generálna tajomníčka MOK, Sharan Burrow, uviedla: „Víťazi Nobelovej ceny zničili nepodloženú, no populárnu teóriu, že dôstojné minimálne mzdy nejakým spôsobom zapríčiňujú stratu pracovných miest.“

„Ľudia, ktorí túto mýtickú teóriu presadzovali celé desaťročia, ale aj vlády a inštitúcie, ktoré sa o ňu opierali bez náležitých dôkazov a napriek faktom, ktoré ju vyvracali, sú zodpovední za milióny ľudí, ktorí žijú v chudobe.“

Táto cena je vážnym odsúdením mnohých ekonómov, keďže trvalo zhruba tridsať rokov, kým fakty prevážili nad škodlivou a nepodloženou myšlienkou. V čase, keď svet potrebuje vedecký výskum, založený na faktoch, na boj proti celosvetovej pandémii, ekonómia musí byť tiež založená na faktickej analýze a nie na neinformovanej, ideologickej špekulácii, prezlečenej za legitímne politické rady.“

„Zabezpečenie minimálnych miezd, z ktorých sa dá vyžiť, prostredníctvom zákonných postupov alebo kolektívneho vyjednávania, je kľúčové pre zastavenie chudoby, zvrátenie dlhodobého trendu znižujúcich sa podielov zamestnancov na príjme z práce, zvýšenie dopytu a budovanie základu pre obnovu – pomocou pracovných miest, dôstojnej práce odolnosti – v čoraz nerovnejšom svete.“

ZDROJ: MOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *