Medzinárodná organizácia práce (MOP) víta záväzok ministrov práce a zamestnanosti krajín G7 prijať konkrétne kroky na podporu spravodlivej transformácie a vytvoriť dôstojnú prácu pre zelené hospodárstvo, tak ako sa uvádza v ministerskej deklarácii vydanej na konci zasadnutia ministrov v nemeckom Wolfsburgu.

Vo vyhlásení, ktoré bolo vydané 24. mája, sa odráža zameranie nemeckého predsedníctva G7 na realizáciu cieľa spravodlivého prechodu na uhlíkovú neutralitu prostredníctvom troch hlavných kanálov: investovanie do zručností pre ekologické pracovné miesta, a to najmä pre dospelých s nízkou kvalifikáciou, rozšírenie sociálnej ochrany na ochranu príjmov a uľahčenie transformácie, a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s cieľom pokryť nové riziká spojené so zmenou klímy a politikami prijatými na jej zmiernenie.

Ministri sa dohodli na Pláne na dosiahnutie bezpečnej a zdravej práce v zelenom hospodárstve a uznali významný prínos fondu Vision Zero pri riešení vplyvu zmeny klímy na bezpečnosť a zdravie pracovníkov, a to aj prostredníctvom pilotného projektu zameraného na zmenu klímy a BOZP v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Ďalším pozitívnym výsledkom stretnutia bol záväzok ministrov pracovať na dosiahnutí medzinárodného konsenzu v oblasti podnikania a ľudských práv, ktorý by posilnil dodržiavanie noriem uvedených v Trojstrannej deklarácii MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky (deklarácia MNE).

MOP tiež uvítala podporu ministrov práce krajín G7 pre iniciatívu generálneho tajomníka OSN s názvom „Globálny akcelerátor zamestnanosti a sociálnej ochrany pre spravodlivú transformáciu“ s cieľom vytvoriť 400 miliónov pracovných miest a rozšíriť sociálnu ochranu na štyri miliardy ľudí, ktorí v súčasnosti nie sú pokrytí žiadnym opatrením, čo je návrh, ktorý na svojom nedávnom zasadnutí podporili aj ministri rozvoja krajín G7.

MOP vyzdvihla silnú podporu ministrov pre doplnenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do existujúcich základných pracovných zásad a práv MOP, čo je krok, ktorý majú členské štáty MOP zvážiť na Medzinárodnej konferencii práce, ktorá sa začne koncom tohto mesiaca.

Ministri sa tiež dohodli na zriadení stálej pracovnej skupiny pre zamestnanosť s cieľom podporiť kontinuitu a uprednostniť koordinovanú činnosť v rámci skupiny G7 v kľúčových otázkach práce, sociálnych vecí a zamestnanosti.

„Teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebná integrovaná a koordinovaná reakcia. Taká, ktorá dá prioritu BOZP v kontexte spravodlivej transformácie – a ktorá zabezpečí posun smerom k odolným a udržateľným ekonomikám, ktoré tiež prispievajú k cieľom dôstojnej práce pre všetkých a chránia pracovníkov pred chorobami, zlým zdravotným stavom, úrazmi alebo smrťou pri práci,“ povedal generálny riaditeľ MOP Guy Ryder.

„Povýšením BOZP na základné právo by Medzinárodná konferencia práce vyjadrila odhodlanie, že bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku prináša významné ľudské a hospodárske výhody, podporuje inkluzívny hospodársky rast a má zásadný význam pre obnovu zameranú na človeka a budúcnosť práce,“ dodal.

Zdroj: MOP

Ilustračná fotografia: G7

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *