V dňoch 17. a 18. mája sa v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu uskutočnilo v priestoroch Konfederácie odborových zväzov SR ďalšie kolo vzdelávacieho kurzu „Mediálny tréning“, ktoré zorganizovalo Centrum pre vzdelávanie.

Cieľom vzdelávania, vedeného lektorkou PhDr. Vierou Lehoczkou, PhD., bolo zlepšiť mediálne vystupovanie účastníkov – členov odborov, čím by sa zlepšila prezentácia jednotlivých odborových zväzov, ktoré zastupujú, a to navonok aj dovnútra. Prvý deň tréningu bol zameraný predovšetkým na prezentáciu ukážok mediálnych výstupov, ako aj na psychologické aspekty komunikácie v médiách, a tiež na  jazykovú rovinu kvality prejavu interpretovaného textu v médiách a v praxi.

Druhý deň bol zameraný na praktické cvičenia a verejné vystupovanie účastníkov. Pod dohľadom lektorky si každý účastník postupne vyskúšal prezentáciu pred kamerou v rôznych situáciách a zistil, že kvalita jeho prejavu môže závisieť aj od toho, či ho prednáša v stoji alebo v sede. Pre každého rečníka je prirodzenejšia iná pozícia, v ktorej prednáša a v ktorej sa cíti istejší.  Účastníci si vyskúšali aj konkrétne modelové situácie, ako sú rozhovory v dvojiciach alebo vo väčších skupinách. Lektorka po celý čas dohliadala na priebeh vystúpení a neváhala ich prerušiť, v prípade nutnosti poukázať na niektoré chyby, či možnosti zlepšenia. Takýmto spôsobom dostali rečníci možnosť svoje vystúpenia zlepšovať, pričom niektorí v sebe objavili aj skutočný rečnícky talent a mediálne zručnosti. Na záver celého tréningu nasledovala spoločná prezentácia všetkých videonahrávok a ich analýza.

Mediálny tréning pod vedením lektorky Lehoczkej jednoznačne napĺňa svoj cieľ, a to po stránke odbornej, organizačnej, ale aj z hľadiska prospešnosti pre účastníkov. Hoci je kurz obsahovo dostatočne naplnený, možno by stálo za úvahu poskytnúť možnosť spätnej väzby aj s nejakým časovým odstupom, kedy by absolventi mohli prediskutovať svoje skúsenosti s médiami z praxe a za pomoci odborníčky doladiť prípadné nedostatky. Mediálny tréning však môžem – aj na základe osobnej skúsenosti – len plne odporúčať.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *