Maria Nikolopoulou je členka skupiny Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore. V nasledujúcich riadkoch sa zamýšľa nad tým,  či má dnes ešte zmysel oslavovať 8. marec ako Medzinárodný deň žien.  Uplynulo totiž viac ako 110 rokov, odkedy Clara Zetkin navrhla zavedenie Dňa pracujúcich žien, a viac ako 40 rokov od vyhlásenia Medzinárodného dňa práv žien a medzinárodného mieru Organizáciou Spojených národov (OSN). Národy a spoločnosti sa však v minulom storočí ďalej vyvíjali.

Ženy môžu voliť, majú svoj cestovný pas, môžu študovať, stať sa predsedníčkami vlád, letieť na Mesiac, rozhodnúť, či a kedy sa chcú zosobášiť alebo mať deti. Ženy a muži sú si pred zákonom rovní. V čom je teda problém? Ide o to, že hoci sa na prvý pohľad zdá, že je všetko v poriadku, stále sú tu skryté sociálne, kultúrne a právne prekážky, ktoré ženám bránia v plnom rozvoji.

Je poľutovaniahodné, že niektorí ľudia nevidia potenciál žien a blokujú im prístup k určitým pracovným miestam, alebo im znemožňujú vykonávať funkcie na vysokej úrovni. Preto chceme spolupracovať na cieli OSN v oblasti udržateľného rozvoja č. 5 v súvislosti s rodovou rovnosťou.

Je frustrujúce, že ženy stále znášajú najväčšiu časť záťaže, spojenej so starostlivosťou o rodinu a domácimi prácami, i keď pracujú rovnako ako ich partneri. Z toho dôvodu sme sa zasadzovali za prijatie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov/žien.

Je absurdné, že ženy dostávajú za rovnakú prácu nižšiu mzdu ako muži. Preto vítame plán vypracovať smernicu EÚ o transparentnosti odmeňovania.

Je neetické, že hoci sme počas pandémie COVID-19 uznali, že ženy, často migrantky bez dokladov, vykonávali niektoré z najdôležitejších úloh, ako je upratovanie a starostlivosť o starších ľudí, stále dostávajú nedôstojne nízke mzdy a niekedy pracujú v neľudských podmienkach. Potrebujeme preto smernicu EÚ o primeranej minimálnej mzde a krajiny musia ratifikovať Dohovor MOP o dôstojnej práci pre domácich pracovníkov (č. 189).

Je neprijateľné, že sa od niektorých žien žiada, aby za povýšenie v práci zaplatili „protislužbou“ , alebo že sú šikanované len preto, lebo niektorí ľudia potrebujú „vypustiť paru“. Preto je viac ako kedykoľvek predtým naliehavo potrebné, aby krajiny ratifikovali Dohovor MOP o násilí a obťažovaní na pracovisku (č. 190).

Je poburujúce, že ženy sú každodenne zabíjané a znásilňované, a že existujú ľudia, ktorí to zdôvodňujú tvrdeniami, ako „veď to sama chcela“ alebo „určite ho vyprovokovala“. Preto musíme bojovať za to, aby najmladší chlapci a dievčatá boli vychovávaní k rovnosti a rešpektu, ako aj za pružné súdne a sociálne systémy na podporu žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Naďalej je veľmi dôležité, aby feministky a muži zaujímali svoj postoj a obhajovali a presadzovali politické a kultúrne zmeny s cieľom dosiahnuť skutočne rovnaké príležitosti pre všetkých. Kým nebude možné osláviť Medzinárodný deň rodovej rovnosti, oslavujme ďalej Medzinárodný deň žien.

Zdroj: EHSV

Fotografia: © EHSV 2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *