Rast digitálnych pracovných platforiem predstavuje pre pracovníkov a podniky príležitosti a výzvy, ale aj potrebu medzinárodného politického dialógu.

Digitálne pracovné platformy sa za posledné desaťročie na celom svete päťnásobne zvýšili, uvádza najnovšia správa Medzinárodnej organizácie práce (MOP) World Employment and Social Outlook 2021.

Tento rast zdôraznil potrebu medzinárodného politického dialógu a spolupráce, s cieľom poskytnúť pracovné príležitosti a dôslednejšie podporovať rast udržateľných podnikov.

Podľa správy od World Employment and Social Outlook 2021: Úloha digitálnych pracovných platforiem pri transformácii sveta práce, poskytujú digitálne pracovné platformy nové zamestnanecké príležitosti, a to aj ženám, osobám so zdravotným postihnutím, mladým ľuďom a osobám na okraji spoločnosti. Platformy tiež umožňujú podnikom získať prístup k veľkej flexibilnej pracovnej sile s rôznymi zručnosťami a zároveň rozširovať svoju zákaznícku základňu.

Správa sa zameriava na dva hlavné typy digitálnej pracovnej platformy: online webové platformy, na ktorých pracovníci vykonávajú úlohy online a na diaľku, a platformy na základe polohy, kde úlohy na konkrétnom mieste vykonávajú jednotlivci, napríklad taxikári  a dodávatelia. Objavy tejto správy sú založené na prieskumoch a rozhovoroch s približne 12 000 zamestnancami a zástupcami 85 firiem z celého sveta vo viacerých odvetviach.

Nové výzvy pre pracovníkov a podniky

Výzvy pre pracovníkov platforiem súvisia s pracovnými podmienkami, pravidelnosťou práce a príjmom, ale tiež nedostatkom prístupu k sociálnej ochrane, slobode združovania a právam na kolektívne vyjednávanie. Pracovná doba môže byť často dlhá a nepredvídateľná. Polovica pracovníkov online platforiem zarába menej ako 2 doláre za hodinu. Niektoré platformy navyše vykazujú výrazný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien. Správa uvádza, že pandémia COVID-19 odhalila ešte viac takýchto problémov.

Mnoho podnikateľov čelí výzvam, súvisiacim s neférovou súťažou, netransparentnosťou údajov a cien, vysokými poplatkami za provízie. Malé a stredné podniky (MSP) majú ťažkosti s prístupom k financiám a digitálnej infraštruktúre.

„Všetci pracovníci, bez ohľadu na povolanie, musia mať možnosť uplatňovať svoje základné práva v zamestnaní.“

Guy Ryder, generálny riaditeľ MOP

Nové príležitosti, vytvorené digitálnymi pracovnými platformami, ešte viac rozmazávajú predtým jasný rozdiel medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami. Pracovné podmienky sú do veľkej miery regulované podmienkami platforiem o službách, ktoré sú často jednostranne určené. Algoritmy čoraz viac nahrádzajú ľudí pri prideľovaní a hodnotení práce, aj pri správe a monitorovaní pracovníkov.

Pre platformy, ktoré fungujú vo viacerých jurisdikciách, sú potrebné zrozumiteľné a koordinované postupy, aby sa zabezpečilo, že poskytujú dôstojné pracovné príležitosti a podporujú rast udržateľných podnikov.

„Digitálne pracovné platformy otvárajú príležitosti, ktoré predtým neexistovali, najmä pre ženy, mladých ľudí, osoby so zdravotným postihnutím a marginalizované skupiny vo všetkých častiach sveta. A to treba oceniť. Nové výzvy je možné splniť prostredníctvom globálneho sociálneho dialógu, aby mohli pracovníci, zamestnávatelia a vlády z týchto pokrokov profitovať rovnako a naplno. Všetci pracovníci, bez ohľadu na zamestnanie, musia mať možnosť uplatňovať svoje základné práva pri práci, “uviedol generálny riaditeľ MOP Guy Ryder.

Digitálne delenie

Náklady a prínosy digitálnych platforiem nie sú po celom svete rozdelené rovnakým dielom. Deväťdesiatšesť percent investícií do týchto platforiem je sústredených v Ázii, Severnej Amerike a Európe. Sedemdesiat percent výnosov je sústredených iba v dvoch krajinách, v USA a Číne.

Prácu na online webových platformách outsourcujú podniky na globálnom Severe, no vykonávajú ju pracovníci na globálnom Juhu, ktorí zarábajú menej, ako ich oponenti v rozvinutých krajinách. Tento nerovnomerný rast digitálnej ekonomiky vedie k digitálnej priepasti a hrozí prehĺbenie nerovností.

Cesta vpred

Mnohé vlády, podniky a zástupcovia zamestnancov, vrátane odborov, sa začali zaoberať niektorými z týchto problémov, no ich reakcie sú rôznorodé. To vedie k neistote pre všetky strany.

Keďže digitálne pracovné platformy fungujú vo viacerých jurisdikciách, je potrebný medzinárodný politický dialóg a koordinácia na to, aby sa zabezpečila regulačná istota a uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem.

Správa vyzýva na globálny sociálny dialóg a spoluprácu medzi digitálnymi pracovnými platformami, zamestnancami a vládami, čo by mohlo časom viesť k účinnejšiemu a konzistentnejšiemu prístupu k niekoľkým cieľom, aby sa zabezpečilo, že:

  • Pracovný stav zamestnancov je správne klasifikovaný a je v súlade s národnými klasifikačnými systémami.
  • Existuje transparentnosť a zodpovednosť algoritmov pre pracovníkov a podniky.
  • Samostatne zárobkovo činní pracovníci platformy majú právo na kolektívne vyjednávanie.
  • Všetci pracovníci, vrátane zamestnancov platforiem, majú prístup k primeraným výhodám sociálneho zabezpečenia, v prípade potreby prostredníctvom rozšírenia a prispôsobenia politických a právnych rámcov.
  • Pracovníci platformy môžu mať prístup k jurisdikcii, pri ktorej sa nachádzajú, ak sa tak rozhodnú.

Zdroj: Medzinárodná organizácia práce

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *