Prečo minister práce už mesiace klame a zavádza? Dôkazy vo forme pozvánok a aj odpovedí na každú z nich s uvedením dôvodov, prečo sa rokovania nezúčastníme, máme aj my. Áno, minister pozvánky poslal, ale nedodržal lehoty, ani spôsob, akým sa podľa Rokovacieho poriadku Hospodárskej a sociálnej rady SR majú materiály na rokovanie tripartity predkladať. Niekoľkokrát a viacerými spôsobmi sme vyjadrili svoj nesúhlas s bezdôvodným zvolávaním ad hoc rokovaní HSR bez vopred avizovaného obsahu. Keď si už minister ako tak rokovací poriadok osvojil, začal zvolávať rokovania presne na tie dni, kedy už mali predstavitelia KOZ SR a členovia HSR vopred, aj verejne, avizovaný pracovný program. Náhoda, že to boli aktivity poukazujúce na zhoršujúce sa pracovné a sociálne štandardy pracujúcich a postavenie odborov práve z dielne ministerstva práce? Nech minister práce vysvetlí, prečo nezvolal rokovanie tripartity k návrhu štátneho rozpočtu, a to aj napriek tomu, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu. Nech minister práce vysvetlí, prečo pozýva sociálnych partnerov na rokovanie o materiály, ktorý už predtým schválila vláda a posunula na rokovanie do parlamentu, ako tomu bolo napríklad v prípade koncepcie kurzarbeitu. Nech minister vysvetlí, prečo predkladá na rokovanie tripartity materiály, ktoré sú nepodstatné a nereflektujú potrebu diskusie sociálnych partnerov k súčasnej mimoriadnej situácii. Podľa logiky tvorby programu HSR ministrom si taký Zákonník práce pozornosť tripartity nezaslúžil, preto o ňom, ako aj už o spomínanom štátnom rozpočte, rokovala vláda za zatvorenými dverami. A čo vyrokovala, je verejne známe – znižovanie sociálneho štandardu ľudí naberá slušnú rýchlosť a sanácia pandémie sa prenáša na ich plecia.

Minister práce by mal konečne priznať, že jednoducho snahu o prerokovanie vyššie spomínaných materiálov v zmysle platného rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel jednoducho nemal. Prečo – to sa treba pýtať jeho. Svojimi krokmi minister práce cieľavedome znevažuje sociálny dialóg tak, ako sa nedeje v žiadnej inej demokratickej krajine Európy. Akoby si neuvedomoval dôležitosť rovnocenného postavenia sociálnych partnerov, ako aj význam sociálneho partnerstva pre zachovanie spoločenskej, ekonomickej, sociálnej stability. Jedine, že ide o ministrov zastierací manéver prepašovať nevýhodné zmeny v dôchodkoch v čo najväčšej tichosti. Nebolo by to prvýkrát. Minister by si mal spomenúť na opatrenia prijímané vládou počas prvej vlny pandémie, keď chcel napríklad zadeliť 400 hodín nadčasov pracovníkom a pod.

Kým my robíme pre pracujúcich a ochranu ich práv konkrétne kroky, vláda a aj minister Krajniak, napriek tomu, že má v názve svojej pozície sociálny, robia všetko preto, aby ich obrali o sociálne istoty. Dôkazom toho je 396 euro ročne menej na minimálnej mzde, v priemere 1080 euro ročne menej na príplatkoch, neexistujúci 13. dôchodok, 13. a 14. platy podliehajúce odvodom a daniam, rušenie stropu odchodu do dôchodku, znižovanie stavu zamestnancov vo verejnej a štátnej službe vrátane oslabenia práv zamestnancov a odborov. Tak kto tu klame, pán minister?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *