Minimálna mzda bude v roku 2022 vo výške 646 eur v hrubom. Túto výšku určuje automat, ktorý uzákonila vláda v roku 2020. Podľa neho je výška minimálnej mzdy vypočítavaná z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Zmena oproti pôvodnému automatu bola v tom, že 60% priemernej mzdy bolo nahradených 57%. Okrem tejto úpravy sú od minulého rok v zákone zmrazené príplatky za prácu v noci. počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja.

Nás zaujímal názor ľudí na tieto skutočnosti. Preto sme na stránkach www.epracaonline.sk uverejnili anketu so štyrmi otázkami. (Nájdete ju na TU.)

V priebehu niekoľkých dní na naše otázky odpovedalo 153 respondentov.

V prvej otázke sme sa pýtali, či je dôležitý štatút minimálnej mzdy. Z odpovedí, ktoré sme dostali, iba piati respondenti uviedli odpoveď: Nie.

V druhej otázke nás zaujímalo, či je podľa respondentov minimálna mzda na budúci rok vo výške 646 eur dostatočne vysoká. Dvaja odpovedali, že je dostatočná. Jeden uviedol, že „je neprimerane vysoká“. Z ostatných odpovedí je jasné, že účastníci našej ankety nie sú spokojní s jej výškou.

Tretia otázka znela: „Aká by mala byť podľa Vás výška minimálnej mzdy?“ V tomto prípade si mohli si mohli čitatelia vybrať s nasledovných odpovedí: 1. Mala by byť nižšia ako avizovaných 646 EUR, 2. Súhlasím s touto výškou min. mzdy i spôsobom jej výpočtu, 3. Mala by byť vyššia a presahovať hranicu 700 EUR. V odpovediach jednoznačne prevažovala posledná z nich. Väčšina zúčastnených respondentov by privítala minimálnu mzdu vyššiu ako 700 eur. Iba piati z nich by chceli, aby bola nižšia ako 464 eur a dvaja súhlasia s jej terajšou výškou, ako aj so spôsobom jej výpočtu.

Aj posledná otázka „Mali by príplatky rásť s aktuálnou minimálnou mzdou?“ dostala veľkú väčšinu kladných odpovedí. Dostali sme však aj jednu celkom vtipnú odpoveď, ktorú budeme pre úplnosť citovať doslovne: „Nie nemali, ak niekto nechce robiť v zdraviu škodlivom prostredí, cez noc alebo cez víkendy a sviatky, mal by zmeniť zamestnanie a nie žiadať príplatky od chudákov podnikateľov. Všetky príplatky, dovolenky a péenky by sa mali okamžite zrušiť.“

Prieskum, ktorý sme robili, iste nevypovedá o tom, ako vníma minimálnu mzdu celá slovenská spoločnosť. Z ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili, by drvivá väčšina privítala výrazné zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj príplatkov za prácu mimo klasickej pracovnej doby (teda v bežné pracovné dni v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *