Globálna teplota sa za posledných 150 rokov zvýšila približne o 0,8 C a predpokladá sa, že sa bude ďalej zvyšovať. Zmena klímy so sebou prináša nielen mnohé zdravotné riziká. Krajiny musia totiž prijať také opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, ktorými ochránia nielen verejné zdravie, ale aj pracovné prostredie, pretože klimatické zmeny svet práce ovplyvnia. Dosahy na pracovné prostredie zamestnancov, ktoré musíme riešiť už v súčasnosti, budú len čiastkovým problémom. Už teraz vieme, že sa podpíšu aj pod zánik niekoľkých desiatok miliónov pracovných miest. 

Je preto dôležité zdôrazňovať tento problém aj v rámci odborov, preniesť diskusiu na národnú úroveň a vysvetľovať súvislosť medzi environmentálnou záťažou, vážnymi klimatickými zmenami a ďalším prehlbovaním sociálnych a príjmových nerovností, chudobou a vôbec udržateľnosťou života ako takého.

„Som presvedčená, že aj odborové hnutie je relevantnou silou a hlasom, ktoré by sa malo aktívne a zodpovedne postaviť k nevyhnutnému tlaku na politickú reprezentáciu na národnej i medzinárodnej úrovni a podporovať riešenia, ktoré by ľudstvo od samotnej krízy, alebo jej dosahov ochránilo,“ uviedla v tejto súvislosti prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. 

Klimatické zmeny so sebou prinášajú aj nutnosť zmeny organizácie práce, respektíve jej transformáciu. Jedným z riešení je aj skracovanie pracovného času. Je dôležité intenzívne otvoriť a odborne nastaviť diskusiu k zmene nastavenia systému pracovného času aj u nás tak, aby sa skracovanie uskutočnilo s ohľadom na záujmy zamestnancov.

KOZ SR presadzuje model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *