Union busting – slovné spojenie v angličtine, ktoré môžeme do slovenčiny preložiť ako manipulácia a zastrašovanie pri zakladaní alebo činnosti odborov. Žiaľ, aj v 21. storočí stále prítomné praktiky zamestnávateľov, častokrát končiace prepustením nepohodlného odborára. Ide o problém vyskytujúci sa v celej EÚ. Aj jednou z hlavných úloh Európskej odborovej konfederácie je revitalizáciu odborového hnutia a boj proti union bustingu.

Zo strany zamestnávateľov ide pritom o konanie v rozpore so zákonom, pretože členstvo v odboroch nie je dôvod napríklad na ukončenie pracovného pomeru. Už samotným pôsobením odborovej organizácie na pracovisku sa zamestnancom poskytuje dodatočná ochrana, napríklad výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zákonník práce stanovuje aj zvýšenú ochranu pre zamestnancov, ktorí sú aj členmi odborového orgánu odborovej organizácie.

Súčasná ochrana odborárskych funkcionárov je však nedostatočná a vyžaduje si zmeny v zákonoch, na ktorých spolu s ministerstvom práce pracujeme.

Aj v základných organizáciách našich členských zväzov sa stretávame s prípadmi prenasledovania odborového funkcionára, ktoré vyústilo do následného ukončenia pracovného pomeru, a to v snahe ukončiť či obmedziť pôsobenie odborov u zamestnávateľa.

Niektoré firmy, hoci sú si vedomé, že funkcionára odborovej organizácie nemôžu prepustiť bez súhlasu odborovej organizácie, týmto funkcionárom výpovede dávajú. Síce firmy súdy o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru následne prehrávajú, týmto postupom sa snažia zastrašiť a manipulovať zamestnancov v organizovaní sa v odboroch. Len máloktorí zamestnanci majú odhodlanie a trpezlivosť dožadovať sa svojich práv v roky trvajúcom súdnom konaní. Avšak tí, ktorí zotrvajú, bývajú úspešní.

V poslednej dobe sa na Slovensku uskutočnilo viacero pokusov, ako eliminovať odborové organizácie, alebo ich aktívnych funkcionárov.

Napríklad:

– v roku 2010 ukončený pracovný pomer s predsedníčkou vo firme YURA v Rimavskej sobote, následne ukončila činnosť aj odborová organizácia

– v roku 2019 prepustila žilinská KIA celé vedenie odborovej organizácie

– na prelome rokov 2022/2023 zažili podobný útok aj odborári Pôdohospodárskej platobnej agentúry

– v roku 2023 dostal výpoveď aj predseda odborov a vodič autobusu v Arriva Bratislava

– v roku 2023 ukončený pracovný pomer s predsedom odborov v belušskej firme B.P.C

– na prelome rokov 2023 a 2024 sa podobne zachovalo aj vedenie slovenskej pobočky firmy Dell, ktoré postupne dalo výpoveď viacerým členom výboru

– na jar 2024 pribudol prípad v Centre sociálnych služieb Domov Javorina

– v lete 2024 prišlo k prepusteniu predsedu odborovej organizácie v TV Markíza.

Toto je len zlomok prípadov, ktoré sa dostanú na verejnosť. O mnohých prípadoch sa ani nedozvieme, pretože zamestnávatelia efektívne zastrašia zamestnancov už pri pokuse založiť odbory.

Pri všetkých prepustených odborároch vždy stáli ostatní členovia odborov a zamestnanci, ktorí našli v sebe odvahu podporiť svojich kolegov. Ich solidarita a odhodlanie bojovať za práva všetkých zamestnancov boli v týchto náročných situáciách kľúčové. Bez ich jednotného postoja a odvahy by mnohé úspechy odborov neboli možné.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *