Zákony proti obťažovaniu na pracovisku musia byť aktualizované tak, aby chránili ženy,  pracujúce z domu, pred online obťažovaním. Okrem iného to umožňujú aj monitorovacie techniky, používané zamestnávateľmi.

K tejto téme prijali odbory výzvu, ktorú skoncipovali v spoločnom  liste,  zaslanom národným ministrom členských krajín Európskej únie (EÚ) v rámci  Medzinárodného dňa eliminácie násilia, páchaného na ženách.

Ženy, pracujúce v prvej línii v boji proti Covid ochoreniu, a to najmä opatrovateľky, pracovníčky v doprave, predavačky v obchodoch a upratovačky, čelili a čelia počas tejto krízy zvýšenému počtu obťažovania na pracovisku.

Veľká časť takéhoto obťažovania sa však kvôli hygienickým obmedzeniam presunula do online prostredia, kde množstvo spoločností využíva rušivé monitorovacie zariadenia.

Na potlačenie tejto novej hrozby odbory vyzývajú všetky krajiny, aby ratifikovali nový dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktorý by ich zaviazal predchádzať kyberšikane a online obťažovaniu, a zároveň ich donútil aktívne  sa o tieto problémy zaujímať. MOP o dohovore hovorí:

„Dohovor č. 190 chráni pred všetkými formami násilia a obťažovania vo svete práce. Dohovor je založený na širokom koncepte „sveta práce“, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že v súčasnosti sa práca nie vždy deje na fyzickom pracovisku. Zahŕňa napríklad násilie a obťažovanie, ku ktorému dochádza počas cestovania za prácou, pri dochádzaní do práce a z práce, v ubytovacích zariadeniach, poskytovaných zamestnávateľom alebo prostredníctvom pracovných komunikácií, vrátane tých, ktoré umožňujú informačné a komunikačné technológie. “

Dohovor, ktorý nadobudne platnosť začiatkom budúceho roku, je prvým medzinárodným štandardom, ktorý sa zaoberá riešením násilia a obťažovania vo svete práce. Vlády a zamestnávatelia, ktorí sú členmi MOP, sa na tomto dohovore spoločne dohodli a zároveň sa zaviazali zlepšiť a skvalitniť  zákony, služby a postupy v boji proti násiliu a obťažovaniu.

EOK – zástupkyňa generálneho tajomníka Esther Lynch povedala:

„Aj keď existujú určité zákony, postupy a služby, násilie a obťažovanie v práci zostáva hlavným problémom, najmä pre ženy. V súčasnosti nemáme k dispozícii dostatok účinných mechanizmov na prevenciu a boj proti kyber-obťažovaniu, obzvlášť na zabránenie rušivého sledovania. „

EOK – zástupkyňa generálneho tajomníka Esther Lynch

„Spoločnosti vo všeobecnosti vedia, alebo môžu ľahko zistiť, ako zaobchádzať s obťažovaním v práci, ale je potrebné, aby aktualizovali svoje postupy tak, aby sa vzťahovali aj na zamestnancov, pracujúcich z domu. Tento súčasný trend práce z domu bude pokračovať aj po Covid pandémii, takže MOP dohovor je naozaj aktuálny a vyžaduje si neodkladnú pozornosť. „

„Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť pokrok, je, aby vlády zabezpečili správny právny rámec na riešenie problémov, ako je kyber-obťažovanie či kyber-sledovanie a povzbudili zamestnávateľov, aby rokovali o bezpečnostných postupoch s odborovými zväzmi. Tento postup sa už osvedčil, pretože spoločnosti, ktoré spolupracujú s odborovými zväzmi, vykazujú pokles sexuálneho obťažovania na pracovisku až o 60%. „

Dohovor tiež zaväzuje vlády a zamestnávateľov, aby zmiernili dopad domáceho násilia, vrátane prípadov, kedy sa domov zmení na pracovisko, čo sa stáva bežným javom počas Covid pandémie. Taktiež vyzýva na prijatie opatrení, ako sú voľno pre obete, flexibilné pracovné podmienky, dočasná ochrana pred prepustením a umožnenie podpory obetiam domáceho násilia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *