V súčasnej dobe sme svedkami významného nárastu mobility pracovnej sily medzi Slovenskom a Rakúskom, čo je evidentné z rastúceho záujmu slovenských pracovníkov o pracovné príležitosti v Rakúsku. Tento fenomén vyžaduje pozornosť a koordináciu odborov, konkrétne Rakúskej odborovej federácie (OGB) a Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v ochrane práv a záujmov pracovníkov v oboch krajinách.

Spojenie medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti mobility pracovnej sily a otázok pracovnej sily je mnohostranné a zahŕňa faktory ako členstvo v EÚ, geografická blízkosť, hospodárska spolupráca, zdieľané hospodárske sektory, cezhraničné projekty, spolupráca prostredníctvom medzinárodných organizácií a potenciálne bilaterálne dohody. Tieto prvky prispievajú k dynamickému a vzájomne prepojenému vzťahu v oblasti práce medzi oboma krajinami.

Dňa 12. januára 2024 sa konalo V Bratislave bilaterálne stretnutie Rakúskej odborovej federácie (ÖGB) a Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR). Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová privítala rakúskeho prezidenta ÖGB Wolfganga Katziana v centrále KOZ SR v Bratislave. Diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa práv pracujúcich a spoločne hľadali riešenia na posilnenie sociálnej spravodlivosti, informovali sa aj o aktuálnych situáciách v oboch štátoch i na európskej a medzinárodnej úrovni.

Silná rakúska ekonomika a rozmanitý pracovný trh sa stali príťažlivou destináciou pre kvalifikovaných pracovníkov zo Slovenska. Sektory ako stavebníctvo, výroba, zdravotníctvo a technológie ponúkajú pracovné vyhliadky, ktoré lákajú slovenských odborníkov, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť svoju kariéru. Odborové zväzy na Slovensku, aj v Rakúsku spolupracujú na zabezpečení ochrany práv a záujmov cezhraničných pracovníkov. To zahŕňa riešenie otázok týkajúcich sa spravodlivých miezd, bezpečných pracovných podmienok a uznávania kvalifikácií.

Program dnešného dňa zahŕňal aj stretnutie s riaditeľom Európskej agentúry práce (ELA) Cosminom Boiangiu, ktorého sa zúčastnili obaja odboroví lídri. Toto stretnutie bolo príležitosťou diskutovať o aktuálnych trendoch na trhu práce v Európe a spolupracovať na nájdení spoločných riešení pre zlepšenie pracovných podmienok. Spolupráca medzi ELA a národnými konfederáciami ÖGB a KOZ SR je kľúčová pri riešení špecifických výziev, ktorým čelia slovenskí pracovníci v Európe. Obe odborové centrály spolupracujú s ELA na zabezpečení toho, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo spravodlivo, boli si vedomí svojich práv a mali prístup k potrebným podporným službám. Týmto spôsobom nielen posilňujú spoluprácu, ale prispievajú k ochrane práv pracujúcich naprieč hranicami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *