Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom nedávnom stanovisku žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie zamerané na šíriteľov dezinformácií z radov jednotlivcov i organizácií a aby sa uprednostnila prevencia pred nápravou.

Pandémia COVID-19 jasne odhalila, aké veľké nebezpečenstvo predstavujú dezinformácie. Európska komisia v tejto súvislosti a v reakcii na kritiku zverejnila v máji 2021 usmernenia zamerané na posilnenie Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií v snahe vytvoriť bezpečnejšie a dôveryhodnejšie online prostredie.

EHSV reagoval vypracovaním stanoviska, v ktorom tvrdí, že Komisia sa príliš zameriava na obsah a jeho moderovanie, a nie na tých, ktorí ho šíria.

„Obsah sa neustále mení, používané platformy sa vyvíjajú, no hlavní aktéri zostávajú v podstate tí istí a motivácia sa nemení,“ 

uviedol spravodajca stanoviska Thierry Libaert.

EHSV konštatuje, že dezinformácie predstavujú výnosnú činnosť a víta dôraz, ktorý Komisia kladie na boj proti ich schopnosti produkovať zisky. Nepravdivé informácie sa šíria šesťkrát rýchlejšie než pravdivé informácie, sú častejšie lajkované a zdieľané, majú väčší ohlas, priťahujú väčšiu pozornosť, majú širšie publikum, a tým viac peňazí a príjmov z reklamy.

Oznamovateľka Frances Haughen nedávno prezradila, že jej niekdajší zamestnávateľ Facebook proti tomuto javu nielenže nebojuje, ale spravil z neho neodlučiteľnú súčasť svojho obchodného modelu.

S cieľom lepšie bojovať proti dezinformáciám pri zdroji by však Komisia mala zvážiť vytvorenie arzenálu záväznejších ekonomických, právnych a finančným nástrojov nad rámec dobrovoľných záväzkov online reklamných subjektov.

„Európska únia potrebuje viac právomocí na účinný boj proti dezinformáciám, ktoré systematicky šíria nepriateľské sily často riadené vládami niektorých tretích krajín, najmä Ruska, ale aj Číny,“ tvrdí spravodajca.

Podľa EHSV potrebujú vnútroštátne orgány väčšiu podporu zo strany spravodajských služieb a tiež je nutná spolupráca a výmena poznatkov v rámci celej EÚ. Vzhľadom na to, že sloboda médií a systémy súdnictva sú vo viacerých členských štátoch EÚ ohrozené, musí Komisia zaistiť, aby boj proti dezinformáciám nebol zneužívaný ako zámienka na obmedzovanie verejných slobôd, najmä slobody prejavu.

Predovšetkým pokiaľ ide o krajiny susediace s Ruskom, by Komisia mala podporovať ďalšie opatrenia týkajúce sa obsahu v inom než anglickom jazyku a mala by sa viac zamerať nielen na známe, ale aj na menej známe platformy, ako sú Vkontakte, Rumble, Odysee, Gab, Parler. Tieto majú síce menšie publikum, môžu však byť menej transparentné a takisto sa môžu ľahšie zacieliť na určité skupiny.

Keďže sa neustále objavujú nové siete, ktoré na šírenie dezinformácií využívajú čoraz sofistikovanejšie prostriedky (napr.deep fakes), a pretože niektoré aplikácie sa nachádzajú na rozhraní medzi platformou a službou na zasielanie osobných správ (napr. Telegram), musia sa bezprostredne prijať opatrenia ihneď, ako sa zistí nový druh rizika.

Zdroj: EHSV

Fotografia:   ThisIsEngineering od Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *