Hosťom januárového plenárneho zasadnutia EHSV (Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) bol predseda osobitnej skupiny Európskej komisie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom, Michel Barnier. Prvýkrát od podpísania dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom verejne vyjadril svoj názor na text dohody.

Michel Barnier vo svojom príhovore zdôraznil, že brexit nie je nič dobré: „Je to ako rozvod a z rozvodu by sa nikto nemal tešiť. Dohoda, ktorú sme so Spojeným kráľovstvom dosiahli, však dokazuje, že EÚ nie je väzenie, ako sa nás niektorí demagógovia napravo i naľavo snažia presvedčiť. Z EÚ sa dá odísť, ale ten, kto chce odísť, musí znášať dôsledky v podobe narušení a otrasov.“

Zámerom dohody bolo dať do poriadku hospodárske a obchodné aspekty vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite, pričom sa vedelo, že týmto sa to neskončí. „Nielenže bude potrebné zaistiť riadne uplatňovanie tejto dohody, ale určite bude nutné do nej v budúcnosti doplniť určité témy, ktoré  do nej Spojené kráľovstvo nechcelo teraz zahrnúť, ako je obranná a zahraničná politika,“ upozornil Michel Barnier.

Ďalej zdôraznil, že práca Európskej komisie pokračuje: Komisia bude sledovať uplatňovanie dohody a pozorne preskúma každý návrh britskej strany, ktorý by mohol spôsobiť regulačné rozdiely.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng poďakovala Michelovi Barnierovi za jeho prácu počas rokovaní o brexite a za „ukážkovú transparentnosť a čas, ktorý v priebehu celého rokovacieho procesu venoval informovaniu občianskej spoločnosti“. Pripomenula, že päťkrát vystúpil s príspevkom na plenárnych diskusiách EHSV.

Predseda monitorovacej skupiny EHSV pre brexit, Jack O’Connor, ocenil, akým spôsobom Michel Barnier počas rokovaní o brexite pristupoval k situácii v Írsku, a vyhlásil, že EHSV a monitorovacia skupina sú odhodlaní „prispieť k tomu, aby sa potenciál tejto dohody čo najlepšie využil“, najmä vo vzťahoch s občianskou spoločnosťou Spojeného kráľovstva.

Zdroj: EHSV

Fotografia: © Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *