Dňa 31. januára 2023 schválilo Prezídium Slovenskej bankovej asociácie Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora. V memorande, okrem iného, SBA prehlasuje, že má záujem dodržiavať konkrétne ustanovenia Zákonníka práce a antidiskriminačného zákona. Teda tých ustanovení, ktorých dodržiavanie by malo byť samozrejmou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov a vzťahov so zástupcami zamestnancov.

Odborový zväz bánk a poisťovní (OZBP) vníma memorandum ako účelový pokus presvedčiť verejnosť o atraktívnosti bankového sektora, v ktorom je venovaná mimoriadna pozornosť  pracovnoprávnym vzťahom. Vníma ho ako snahu prilákať zamestnancov do sektora s nedostatkom zamestnancov, v ktorom už dávno neplatí, že na jedno miesto čaká desať ďalších záujemcov.

OZBP už v roku 2021 reagoval na medializované informácie, že bankám chýbajú zamestnanci. Je evidentné, že banky svoj postoj nezmenili. Pretrvávajú príčiny aj ich dôsledky. Záujemcov o prácu v bankách je málo, zamestnanci chýbajú aj napriek tomu, že digitalizácia a automatizácia procesov potrebu zamestnancov znižuje.

Zrušený bankový odvod, ani nárast zisku bánk v desiatkach percent (v roku 2022 rekordných 829 mil. Eur) sa na raste miezd a stabilizácii zamestnancov žiadnym zásadným spôsobom neprejavili. 

Priemerný nárast miezd v sektore vo výške 6% na rok 2023, na ktorý boli banky ochotné pristúpiť, hovorí za všetko. Pri dvojcifernej inflácii je len výrazom neochoty bánk prihliadať na potreby zamestnancov a riešiť zvyšovanie miezd na podobných princípoch ako v materských bankách. Pokiaľ tam, napr. v Taliansku, Rakúsku, Belgicku, je inflácia len odrazovým mostíkom pre ďalšie vyjednávanie o náraste miezd, na Slovensku je nedosiahnuteľnou métou. Manažment bánk však svorne tvrdí, že na Slovensku odmeňujú zamestnancov v súlade s trhom. Len akosi zabudli povedať, že sú to oni, ktorí nastavili latku na výrazne nízku úroveň. Na úroveň, keď približne 20% zamestnancov bánk má mzdu na úrovni novo nastúpeného predavača v niektorých obchodných reťazcoch.

Vysoký dopyt bánk po zamestnancoch, jeden z najvyšších na pracovnom trhu, je popretím prehlasovanej zaujímavosti a žiadanosti zamestnávateľov bankového sektora. Dôsledkom nerovnováhy medzi nárokmi kladenými na zamestnancov a ich odmeňovaním je dvojciferná fluktuácia. Nízke mzdové ohodnotenie je živnou pôdou pre tzv. bankový turizmus. Roztáča špirálu putovania zamestnancov medzi bankami na strane zamestnancov. To všetko má negatívny dopad na kvalitu poskytovaných bankových služieb a nespokojnosť klientov je len sprievodným javom tohto kolotoča.

Absentuje primerané ocenenie náročnej odbornej práce, praxe i dlhoročnej práce pre zamestnávateľa odrážajúce sa v rozdielnych mzdách medzi starými a novými zamestnancami. Z balíka financií určených na mzdy banky preplácajú nových zamestnancov a na rast miezd kmeňových zamestnancov zostávajú len odrobinky. Roky sa vlečie problém rozdielnych miezd medzi starými a novými zamestnancami na rovnakých pracovných pozíciách, čo je zjavným porušovaním Zákonníka práce.

Za rozporuplné považujeme tvrdenie, že memorandum je výsledkom sociálneho dialógu. Toho dialógu, ktorý SBA cielene ukončila v roku 2016 vypustením kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA. Všetky pokusy o jeho obnovenie zo strany OZ BP viedli však len do slepej uličky.

Odborový zväz zastáva názor, že účinnejším nástrojom na vytvorenie priaznivého obrazu o atraktívnosti bankového sektora, ako len deklarácia záujmu, je skutočné a neodkladné plnenie povinností zamestnávateľov voči zamestnancom a odborom zakotvených v Zákonníku práce a v súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Nie umelé udržiavanie zamestnancov na nízkych mzdách, ale odmeňovanie zodpovedajúce kvalifikácii, zručnostiam a náročnosti vykonávanej práce na všetkých pracovných pozíciách, zohľadňujúce rast životných nákladov,  umožňujúce uspokojovanie ich sociálnych potrieb je cestou na zabezpečenie spokojnosti a stability zamestnancov naprieč celým bankovým sektorom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *