Ako sme uviedli v prvej časti tejto rubriky, postupne vám prinášame jednotlivé témy z „Desatora pokoronových opatrení“. Dnešný príspevok prináša niekoľko odporúčaní Konfederácie odborových zväzov SR, ktoré podľa nej môžu pomôcť naštartovať ekonomiku poznačenú opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom.

Slovensko, ako jedna z mála krajín, zatiaľ nepredstavilo plán oživenia ekonomiky po pandémii. Ekonomika bola niekoľko mesiacov čiastočne uzatvorená. Aj keď už dochádza k postupnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení, nemožno očakávať, že subjekty, ktorým bola obmedzená činnosť, ju len tak zo dňa na deň obnovia. Pomocou pri oživení ekonomiky nie je len uvoľnenie opatrení, keďže pri nich je predpoklad, že v miernej forme budú naďalej pretrvávať (napr. obmedzenie počtu zákazníkov). Preto je nevyhnutné poskytnúť „začínajúcim“ a obnovujúcim sa subjektom podporu na pracovné miesta, počiatočné náklady na obstaranie tovarov a služieb, na prevádzkové náklady a sprístupniť im výhodné úverové možnosti (mnoho subjektov vyčerpalo úverové možnosti počas uzatvorenia prevádzok a nedisponujú ďalším kapitálom na spustenie prevádzky). V tejto súvislosti by sa mali napríklad významne zvýšiť investície do cestovného ruchu a jeho podpory, keďže ide o jeden z najviac zasiahnutých sektorov. Zároveň je to sektor, ktorý je perspektívny a v budúcnosti schopný priniesť zelené pracovné miesta a kompenzovať výpadky pracovných miest z priemyslu v dôsledku automatizácie procesov.

V tejto súvislosti KOZ SR navrhuje:

  • Odškodnenie povinne uzatvorených prevádzok.
  • Ambicióznejšie dotačné schémy na nájom a ďalšie náklady prevádzok, a to napriek uvoľňovaniu pravidiel.
  • Grantové schémy alebo štátne zvýhodnené úvery pre podnikateľov.
  • Schémy na hypotéky, garantované vládou pre tých, ktorí uvažujú o zabezpečení svojho bývania, no nemajú dostatok vlastných zdrojov.
  • Podporu gastro priemyslu, kultúry, služieb a cestovného ruchu (napr. významnejšie financovanie škôl v prírode, podpora rekondičných pobytov, podpora rekreačných poukazov zo strany štátu, štátne stravné poukážky, kultúrne poukazy, poukazy na osobnú starostlivosť, alternatívne dočasné daňové zvýhodnenie vydania takýchto poukážok zamestnancom…).
  • Dočasné zrýchlené odpísanie daňovej straty pre povinne zatvorené subjekty,
  • Propagáciu spotreby domácich služieb a tovarov.
  • Odškodnenie miest a obcí (napr. na sanáciu verejnej dopravy, pokrytie nákladov na odpustenie nájmov prevádzok, zvýšených nákladov na hygienické prostriedky…).
  • Podpora investorov, ktorí pomôžu podporiť prechod na zelenú ekonomiku a nulové emisie.
  • Hľadať inšpiráciu v krajinách Európy, ktoré predstavili svoje granty a plány na obnovu (Veľká Británia – „restart grant“).

Ďalšie časti odborárskeho „Desatora pokoronových opatrení“ budeme pravidelne prinášať v najbližších dňoch v tejto rubrike.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *