My, podpísané spolupracujúce organizácie a združenia, ako stabilný pilier občianskej spoločnosti na Slovensku, predkladáme túto Deklaráciu.

Naše každodenné skúsenosti nás presviedčajú o tom, aký veľký priestor dostáva v spoločenských vzťahoch i v politike nášho štátu neodbornosť, chaos a ignorancia. Tie stupňujú v občianskom živote pnutie a nepokoje. Vláda čoraz menej načúva názorom a riešeniam od svojich občanov. Každý, kto si dovolí vystúpiť s iným názorom, sa stáva potenciálnym nepriateľom. Občania sú kategorizovaní a cenzurovaní. Vláda si dostatočne neváži zdravotníkov, učiteľov, vedcov, živnostníkov, rodiny, zdravotne ťažko postihnutých, matky a otcov samoživiteľov. Neberie ohľad na pracujúcich, ktorí musia vynakladať čoraz väčšie úsilie, aby uživili svoje rodiny. Neváži si seniorov. Sú im na príťaž a nehanbia sa to ani povedať.

Spoločným menovateľom na Slovensku sa čoraz viac stáva chudoba, zdražovanie, arogancia a ignorancia. Príklad, ako vláda pristupuje ku svojim občanom, sme mali možnosť vidieť na zdravotníkoch a samosprávach, keď celé dva uplynulé roky ťahali „šichtu“ za vládu. To isté platí aj pre pracujúcich a zamestnávateľov. Za odmenu sú naše požiadavky na lepší život vo veľkej miere odignorované.

Vláda často dostatočne nerieši sociálne problémy, zabúda na základné potreby v rozpočte rodín. Kriminalizuje chudobu, sociálne vylúčenie či nezamestnanosť. Štát pre svojich občanov nefunguje, ako by mal! Vláda svojimi rozhodnutiami spôsobuje obrovské deficity v štátnom rozpočte, aj preto vyvstávajú pochybnosti o jej odbornosti a spôsobilosti, stráca požadovaný rešpekt! Žiaľ, ani zo strany prezidentky SR neprichádza dostatočne dôrazný tlak na zlepšenie súčasného spoločensko-ekonomického stavu v krajine.

My, zástupcovia občianskej spoločnosti, musíme preto bojovať za naše ľudské a sociálne práva, vyplývajúce z Ústavy SR. Nechceme byť chudobní a zaznávaní. Očakávame od vlády razantné prijatie opatrení proti zdražovaniu základných životných potrieb. Očakávame od vrcholných orgánov v našom štáte rešpekt k občanom a odbornosť v riadiacej činnosti.

Spísali sme preto požiadavky za každú zúčastnenú organizáciu. Po mesiacoch a rokoch sľubov zo strany politikov pristupujeme spoločne k protestným zhromaždeniam! Žiadame, aby bol vypočutý náš hlas!

Sme rozhodnutí spoločne pokračovať v protestoch, pokiaľ vláda SR nezačne riešiť naše požiadavky v prospech občanov Slovenska a neprijme konkrétne opatrenia na zlepšenie ich ekonomickej situácie.

„Niektorí ľudia rozdávajú radosť, keď prídu, iní keď odídu.“ Oscar Wilde

Odborový zväz KOVO

KOZ SR

Jednota dôchodcov na Slovensku

Asociácia slovenských kúpeľov

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *